Debatt

Är Klintaberget en lämplig plats för vindkraft?

Är Klintaberget en lämplig plats för vindkraft?
Insändare

Ni tar inte hänsyn till oss som påverkas av vindkraften

Ni tar inte hänsyn till oss som påverkas av vindkraften
Debatt

Påverkar vindkraftsetableringar värdet på fastigheter?

Påverkar vindkraftsetableringar värdet på fastigheter?
Insändare

Uppmaning till gruppledarna i Norrköpings kommun

Uppmaning till gruppledarna i Norrköpings kommun
Norrköping

Partiet säger inte nej till vindkraften – så reagerar de boende: "Politiker har inte lyssnat ett dugg på oss"

Partiet säger inte nej till vindkraften – så reagerar de boende: "Politiker har inte lyssnat ett dugg på oss"
Debatt

Holmen bör anmodas komma med ny ansökan om vindkraften

Holmen bör anmodas komma med ny ansökan om vindkraften
Debatt

Buller från vindkraftverk - ständigt närvarande problem

Buller från vindkraftverk - ständigt närvarande problem
Finspång

Holmen backar – drar tillbaka planerna på vindkraft

Holmen backar – drar tillbaka planerna på vindkraft
Insändare

Vindindustrin ett hot mot Klintabergets tjäderlek

Vindindustrin ett hot mot Klintabergets tjäderlek
Debatt

Holmen saknar den kunskap som Miljöbalken kräver

Holmen saknar den kunskap som Miljöbalken kräver
Insändare

Jag får inte hindra utvecklingen

Jag får inte hindra utvecklingen
Debatt

Vindkraften - Det krävs större avstånd till bebyggelsen

Vindkraften - Det krävs större avstånd till bebyggelsen
Debatt

Vindkraft är redan passerat av andra energislag

Vindkraft är redan passerat av andra energislag
Debatt

Holmen blundar för avgörande fakta

Holmen blundar för avgörande fakta
Debatt

”Vem ska vi kunna lita på?”  citat Hoola Bandoola Band

”Vem ska vi kunna lita på?”  citat  Hoola Bandoola Band
Debatt

Holmen ge upp planerna - det finns bättre alternativ

Holmen ge upp planerna - det finns bättre alternativ
Insändare

Flygplatsen är viktigare än vindkraften

Flygplatsen är viktigare än vindkraften
Insändare

Bara ett vindkraftverk följer riktlinjerna i översiktsplanen

Bara ett vindkraftverk följer riktlinjerna i översiktsplanen
Vikbolandet

Här står Norrköpings enda vindkraftverk: "Jag höll på med det i tio år"

Här står Norrköpings enda vindkraftverk: "Jag höll på med det i tio år"
Insändare

KD i Norrköping följer inte partilinjen på riksnivå

KD i Norrköping följer inte partilinjen på riksnivå
Sida 2 av 3
Sida 2 av 3