Vindkraft är redan passerat av andra energislag

Vad är värst - låta kortsiktigt penningbegär placera industriell verksamhet i Kolmårdens unika natur eller skuldbelägga de närboende, för att de skadar Sverige och bidrar till världsklimatets kollaps.

Det är ju, bara en tidsfråga innan vindkraft på land överges för den nya havsbaserade våg- och vindkraft, som inom 20 år beräknas ge oss dubbelt mera el än vad våra nuvarande sex kärnkraftreaktorer förmår producera, skriver Gunnar Ljunggren.

Det är ju, bara en tidsfråga innan vindkraft på land överges för den nya havsbaserade våg- och vindkraft, som inom 20 år beräknas ge oss dubbelt mera el än vad våra nuvarande sex kärnkraftreaktorer förmår producera, skriver Gunnar Ljunggren.

Foto: Anna Persdotter

Debatt2022-02-09 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Det går att förena vindkraft med hänsyn till naturen" NT 31/1

Att ett seriöst företag, som innehar skog för 40 miljarder, inte orkar avstå en promille av sitt markinnehav norr om Norrköping för det hedervärda att rädda Kolmårdens oersättliga natur åt kommande generationer, är stötande.

Faktum är att utvecklingen gått Holmenkoncernen förbi.

Det är ju, bara en tidsfråga innan vindkraft på land överges för den nya havsbaserade våg- och vindkraft, som inom 20 år beräknas ge oss dubbelt mera el än vad våra nuvarande sex kärnkraftreaktorer förmår producera (DN 3/1 - 22).

Att envist hävda att natur och vindkraft gott kan samverka håller heller inte.

Har man i 34 år följt Holmens hyggen i Simonstorp, vilka gett spelrum för buller från tåg och trafik, så att det redan 1988 berömda tjäderspelet decimerats till en knapp tredjedel, samt utplånad duvhök, lom och enkelbeckasin, har man en helt annan bild av sakernas tillstånd.

Men i Holmens värld kan det nyupptäckta nio tuppar starka tjäderspelet på Klintaberget (delgivet Holmen 27/5 2021) gott samverka med vindkraftens malande svisch vid samma berg. Samma öde väntar orrspelet vid Stora Kärret intill.

Att ytterligare belasta detta naturområde med en vindkraftpark som drabbar mark, vatten, berg samt människor och djur, där marken redan blöder är oförsvarbart.

I Holmens värld flyger inte de talrika havsörnarna över riksväg 55 och in i de 300 meter höga vindkraftmasterna, förväntas bärplockare hälsa företagets avröjda 60 meter breda, vindkraftsvägar med glädje och tacksamhet, avlönas egna opartiska skogsexperter.

Känner Holmen inte till ordspråket "Man biter ej den hand som ger en bröd".? Nej Holmens bruk, inrikta er istället på den enligt DN exploderande våg- och vindkraften till havs.

Låt planerna på en vindkraftsindustri i Simonstorp förbli en snabbt glömd incident i Holmens bruks historia.