NT.se - Ansvarig utgivare

Kontaktuppgifter!

Information2020-03-31 12:08

ANSVARIG UTGIVARE & CHEFREDAKTÖR
Fredrik Lagerqvist fredrik.lagerqvist@ntm.se

STF. ANSVARIG UTGIVARE
Emil Jakobsson - emil.jakobsson@ntm.se

NYHETSCHEFER
Lina Nordanslätt - lina.nordanslatt@ntm.se
Emil Jakobsson - emil.jakobsson@ntm.se

SPORTCHEF
Jacob Sjölin - jacob.sjolin@ntm.se

KULTUR- OCH NÖJESREDAKTÖR
Mats Willner - mats.willner@ntm.se

Du kan alltid vända dig till oss på tidningen och lämna tips. Om du inte vill lämna ut ditt namn går det bra att vara anonym.
 

Vad innebär meddelandeskyddet?
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).

TELEFON, VÄXEL:
Växel: 011-200 000. 
(växel öppet vardagar kl 8-16.30, kundcenter 8-15)
(vardag före helgdag stänger vi kl 12)


E-POST TILL ANSTÄLLDA

fornamn.efternamn@ntm.se