Vindkraften har blivit elefanten i rummet

”Det ska vara lätt att bo, arbeta och driva företag i hela Norrköping” skriver fem Centerkandidater från Vikbolandet i en debattartikel.

Debatt 7 september 2022 18:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Det ska gå att leva ett helt liv på landsbygden" NT 1/9

Vi kan bara hålla med. Men Centerpartiet gör det inte lätt för oss som bor och verkar i Norra Östergötland. Där vill Centerpartiet i Norrköping medverka till att bostäder tappar i värde och att företag som lever på närheten till naturen måste läggas ned. Holmens storskaliga vindindustri nära Simonstorp, som Centerpartiet tillstyrker, berör något tusental småhusägare och ett antal företag. 

 

Nu är det inte bara Holmen som vill etablera storskalig vindindustri i Norrköpings kommun. Här finns Linköpings tekniska verk, ett antal utländska intressenter och några projektörer. Deras blickar riktas inte bara mot Kolmården utan även mot Vikbolandet och annan landsbygd där det bara finns några tusen hushåll i etableringens omedelbara närhet. Hushåll och småföretag som kommer att drabbas av vindindustrins negativa sida. 

 

En storskalig vindindustri dominerar sin omgivning och kringliggande landskap på ett sätt som helt förändrar livsbetingelserna för närområdet. Det bullrar, det blinkar, rotorbladen rör sig och fångar ögats uppmärksamhet. 

I den mån omgivande skog inte avverkats för att ge plats åt dessa maskiner, kommer varje vindkraftverk att vara ungefär tio gånger högre än den skog som lämnats kvar. Att detta skapar psykisk ohälsa hos en del närboende är klarlagt. Att fastigheter i närområdet tappar i värde är klarlagt. En del fastigheter blir osäljbara. 

 

Med tanke på att Centerpartiet vill medverka till att en hel bygd i tynar bort om Holmens vindkraftsplaner vid Klintaberget norr om Simonstorp blir av, går Centerkandidaternas vallöfte inte ihop med den praktiska politik som Centerpartiet i Norrköping bedriver. Varför berättar inte Centerpartiet om sin inställning till storskalig vindkraft? 

Varför är inte utbyggnad av storskalig vindkraft ett vallöfte för Centerpartiet. ”Det ska vara lätt att bo, arbeta och driva företag i hela Norrköping”. Det låter bra, men rimmar falskt för oss landsbygdsbor som riskerar att drabbas av den storskaliga vindindustrin. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa