Vindkraften - Det krävs större avstånd till bebyggelsen

Holmen lämnade nyligen in en tillståndsansökan, hos Länsstyrelsen i Östergötland, för byggandet av den nya vindkraftparken i Klintaberget norr om Simonstorp.

Genom att titta på kartan där vindkraftverken är placerade, kan man konstatera att det bara är ett vindkraftverk som håller det tillåtliga säkerhetsavståndet till väg 55 och länsväg 1170 (Rejmyre) samt en mindre väg, enligt översiktsplanen, skriver Florian Aranda (SD). Genrebild.

Genom att titta på kartan där vindkraftverken är placerade, kan man konstatera att det bara är ett vindkraftverk som håller det tillåtliga säkerhetsavståndet till väg 55 och länsväg 1170 (Rejmyre) samt en mindre väg, enligt översiktsplanen, skriver Florian Aranda (SD). Genrebild.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Debatt2022-02-15 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bolaget avser att uppföra och driftsätta högst 18 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 290 meter vardera, inom ett cirka 1900 hektar stort område i Norrköping och Finspång. Ungefär hälften av dessa vindkraftverk kommer att hamna i Norrköpings kommun.

Norrköpings kommun har fastställt ett säkerhetsavstånd, i vindkrafttillägget till översiktsplanen, för att skydda de närboende mot de negativa effekterna som ett vindkraftverk har. 

Säkerhetsavstånd till byggnader och platser där människor ofta vistas och säkerhetsavstånd till större allmän väg bör minst vara vindkraftverkets navhöjd plus tre gånger rotordiametern. Säkerhetsavstånd till övriga vägar och till järnväg bör minst vara vindkraftverkets totalhöjd. 

Genom att titta på kartan där vindkraftverken är placerade, kan man konstatera att det bara är ett vindkraftverk som håller det tillåtliga säkerhetsavståndet till väg 55 och länsväg 1170 (Rejmyre) samt en mindre väg, enligt översiktsplanen. 

Säkerhetsavståndet till bebyggelse är inte fastställt på ett vetenskapligt sätt utan skiljer sig mellan kommuner i Sverige och varierar även i andra länder. Att bo 740 meter från ett 290 meter högt vindkraftverk, som består av tre 30 ton tunga rotorblad, vars spetsar snurrar i en hastighet som kan överstiga 1000 km i timmen, måste vara obehagligt för de flesta. 

Därför har Sverigedemokraterna föreslagit, i en motion, att säkerhetsavståndet till bebyggelse ska minst vara tio gånger vindkraftverkets totalhöjd, såsom i Bayern (Tyskland). SD underskattar inte de skadliga effekterna som ett vindkraftverk kan ha på människor. Ju längre bort man vistas från ett vindkraftverk desto säkrare är det. I den nuvarande tillståndsansökan befinner sig inget vindkraftverk utanför det säkerhetsavstånd till bebyggelse som Sverigedemokraterna godkänner.

I samband med sin ansökan, skickade Holmen, 2327 samrådsinbjudningar till samtliga fastighetsägare, inom minst tre kilometer från vindkraftsparkerna Klintaberget eller Skybygget. I Holmens miljöbeskrivning för vindkraftspark Klintaberget står det dessutom att inom en  kilometer från Klintabergets vindkraftspark bor cirka 330 invånare.

Detta visar att området är väl befolkat och att byggandet av så stora vindkraftverk är olämpligt, eftersom det kommer att påverka många människor negativt och i värsta fall rasera deras liv. 

Sverigedemokraterna tänker inte offra de boende i området Klintaberget för att gynna en missriktad energipolitik. Därför vill vi att kommunen ska använda sitt veto och säga nej till vindkraftparken i Klintaberget.