Hur ska energi- och klimatkrisen lösas utan vindkraft?

För att sänka utsläppen, fasa ut det fossila och möta framtidens elbehov är en utbyggnad av vindkraften nödvändig.

"Om platsen i fråga har höga naturvärden är Naturskyddsföreningen inte främmande för att invända mot vindkraftsetableringar", skriver Naturskyddsföreningen.

"Om platsen i fråga har höga naturvärden är Naturskyddsföreningen inte främmande för att invända mot vindkraftsetableringar", skriver Naturskyddsföreningen.

Foto: Vingåkers kommun

Insändare2022-07-20 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Ni tar inte hänsyn till oss som påverkas av vindkraften" NT 11/7

"Är Klintaberget en lämplig plats för vindkraft?" NT 15/7

Vindkraft, liksom andra energislag, väcker känslor. Naturskyddsföreningen välkomnar att lokaliseringar diskuteras, men vill återigen poängtera att vindkraft inte ska byggas varsomhelst eller hursomhelst. I vårt avlånga land finns det mycket bra förutsättningar för att lokalisera områden där vindkraftsbyggen har låg miljöpåverkan. 

När vindkraften byggs ut ska det inte ske i skyddade områden eller andra områden med höga naturvärden, där djur- och naturliv riskerar att hotas allvarligt. Därför ska områdena för vindkraftsutbyggnad alltid inventeras och miljöprövas – oavsett om det gäller Klintaberget, skärgården eller någon annan plats i Sverige. Om platsen i fråga har höga naturvärden är Naturskyddsföreningen inte främmande för att invända mot vindkraftsetableringar. Men även när utmärkta platser för vindkraft har lokaliserats kan kommunerna säga nej. Här har uppenbarligen något gått snett och Naturskyddsföreningen ser därmed positivt på att frågan utreds av regeringen.

De alternativ som vindkraften ofta ställs emot är kärnkraft och vattenkraft - och då är det ofrånkomligen så att vindkraften har lägst miljöpåverkan. Vindkraften är dessutom billigare, säkrare och går snabbare att bygga ut, vilket är nödvändigt om vi ska möta framtidens elbehov, minska utsläppen och fasa ut det fossila innan det är för sent. 

RVNO lyfter Naturskyddsföreningens finansiering som orsak till vårt engagemang för vindkraft. Vi är en ideell förening som är oberoende. Utöver statliga bidrag, som även många andra organisationer inom civilsamhället får ta del av, finansieras vår verksamhet genom medlemsavgifter. 200 000 personer är medlemmar hos oss och stöttar de frågor vi driver, vilket gör oss till Sveriges största miljöorganisation. Att vi förespråkar en ansvarsfull men snabb utbyggnad av vindkraft handlar om klimatkrisen och behovet av att skyndsamt göra oss kvitt fossila bränslen. Det kräver effektivisering och ändrade vanor, men också att vi bygger ut ny energi. 

Kommunerna ska inte känna att vindkraftsbyggen är en nitlott – det är snarare en avgörande komponent i klimat- och energikrisen. Då måste kommunerna också se fler fördelar med att säga ja. Naturskyddsföreningen välkomnar den utredning som regeringen nu väntar på och hoppas att förslagen blir konkreta och snabbt genomförbara. Det behövs.