Holmen bör anmodas komma med ny ansökan om vindkraften

Holmens tänkta verksamhet med en enorm vindkraftindustri i norra Östergötland kommer att vända upp och ned på livet för hundratals, kanske tusentals människor.

Alla tänkbara stötestenar som i efterhand kan ställa till det för de drabbade måste bort. Så sker inte i den ansökan som Holmen nu har lämnat och som kommunen skall ta ställning till, skriver Benny Sellborn, Christopher Jarnvall och Florian Aranda.

Alla tänkbara stötestenar som i efterhand kan ställa till det för de drabbade måste bort. Så sker inte i den ansökan som Holmen nu har lämnat och som kommunen skall ta ställning till, skriver Benny Sellborn, Christopher Jarnvall och Florian Aranda.

Foto: Eva jensen/Åsa Hanell/Jennifer Sylvan

Debatt2022-06-07 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Helst borde hela projekten läggas i skräpkorgen. Men skall det ens gå vidare som en ansökan till Norrköpings kommun, måste den göras korrekt. 

Alla tänkbara stötestenar som i efterhand kan ställa till det för de drabbade måste bort. Så sker inte i den ansökan som Holmen nu har lämnat och som kommunen skall ta ställning till. Där finns ett inbyggt godtycke som på ett obehagligt sätt lämnar ut de boende som kommer att drabbas av koncernens mastodontiska vindkraftverk.

Ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet innebär att verksamhetsutövaren har rätt att driva verksamheten på de villkor som anges i tillståndsbeslutet. Att i efterhand kräva inskränkningar i verksamheten på grund av att den stör omgivningen är inte möjligt. Det är en fråga om rättssäkerhet för verksamhetsutövaren. Därför måste det bli rätt från början. Det i sin tur innebär att de problem som verksamheten kan tänkas orsaka för omgivande fastigheter måste utredas och säkerställas före tillståndsbeslutet.

Enligt Holmens egen uppfattning finns cirka 300 människor inom ungefär en kilometers omkrets från den planerade vindkraftsanläggningen vid Klintaberget. Erfarenheten säger att deras fastigheter påverkas negativt av verksamheten. Av EU:s direktiv rörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) följer att det skall framgå vilka materiella värden som påverkas av den sökta miljöfarliga verksamheten.

Hade vi tillämpat de regler gällande boende intill vindkraftverk som är brukligt på kontinenten – avståndet skall vara tio gånger höjden, något Sverigedemokraterna förespråkar - då hade det blivit svårt att ens funderar på att uppföra dessa enorma vindkraftverk i känslig miljö och föröda livet för människor och deras verksamhet. 

För det fall Holmen är av uppfattningen att vindkraftsetableringen inte har någon påverkan på omgivande fastigheter, skall detta framgå av Holmens miljökonsekvensbeskrivning. Skulle uppgiften senare visa sig vara felaktig, finns det möjlighet att vid en efterkommande tillsyn kräva rättelse. Det är viktigt att Norrköpings kommun fattar sitt beslut om kompletteringsremissen med full insikt om detta förhållande. 

För att på något sätt kunna dämpa den tärande oro som, vet vi efter att ha varit på plats flera gånger, gnager människor bosatta i det aktuella området, bör Holmen anmodas att komma in med en ny ansökan, som är korrekt och fullständig.