Är Klintaberget en lämplig plats för vindkraft?

I en debattartikel (NT 7/7) anser Naturskyddsföreningen att de lokala ”incitamenten” för vindkraftsetableringar måste öka, eftersom många kommuner använder sitt veto och stoppar vindkraftens utbyggnad.

Debattören undrar huruvida Naturskyddsföreningen anser att Klintaberget är en lämplig plats för vindkraft eller ej.

Debattören undrar huruvida Naturskyddsföreningen anser att Klintaberget är en lämplig plats för vindkraft eller ej.

Foto: Pressbild/Transportstyrelsen

Debatt2022-07-14 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Öka incitament för lokal vindkraft" NT 7/7

Incitament låter ju oförargligt men vad som avses är att kommunerna ”ska köpas”, för att inte stå i vägen för en fortsatt vindkraftsutbyggnad ”med full fart”.

Naturskyddsföreningen verkar av egen erfarenhet ha förstått värdet av ekonomiska ”incitament”. Entusiasmen och beskrivningen av de fördelar med fortsatt snabb utbyggnad av vindkraften som Naturskyddsföreningen ser, har nog till en del sitt ursprung i det ekonomiska utfallet ”incitamentet” för Naturskyddsföreningens egen del.

Från Staten får Naturskyddsföreningen enligt förenings årsredovisning årligen ett bidrag om drygt 85 miljoner kronor, där de myndigheter som samordnar vindkraftsutbyggnaden – dvs Naturvårdsverket och Energimyndigheten – står för en inte obetydlig del. Till detta kommer licensintäkter från ”Bra Miljöval” om ca 13 miljoner kronor per år. Vindkraftsföretagens betalningar för den licensen är inte särskilt redovisad, men torde utgöra ett betydande belopp. 

Med andra ord – Naturskyddsföreningen har starka ekonomiska” incitament” för att verka för en fortsatt vindkraftsutbyggnad ”med full fart”. Man ställer sig osökt frågan – är Naturvårdsföreningen ”köpt” av vindkraftsförespråkarna – Naturvårdsverket och Energimyndigheten?

Men Naturskyddsföreningen säger: ”Vindkraften kan dock ha påverkan på djur- och naturliv lokalt, och därför är lokaliseringen avgörande för att vindkraften ska vara hållbar”. 

De frågor som då inställer sig är: 

  • Är Holmens planerade projekt vid Klintaberget en lämplig lokalisering? 
  • Finns inom Holmens projektområde några naturvärden, där djur- och naturliv hotas?