Holmen saknar den kunskap som Miljöbalken kräver

I en nyhetsartikel (NT 24/3) uppehåller sig Nils Ringborg, talesman för Holmen, vid de svårigheter Holmen har att förstå, att industriell verksamhet kan störa fastigheter i omgivningen.

Debatt 31 mars 2022 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns ingen praxis säger Ringborg. Han har svårt att förstå ”vilket avstånd man ska räkna på”. Över huvudtaget vittnar svaren om bristande förmåga att förstå konsekvenserna av det projekt som Holmen driver vid Klintaberget.

 

För att få tillstånd till den miljöfarliga verksamhet som storskalig vindkraft är, krävs att Holmen gör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En MKB skall innehålla en fullständig redovisning av den miljöfarliga verksamhetens konsekvenser. Vad som ska ingå i en MKB framgår av EU:s MKB-direktiv. Där står i art 3:

”Miljökonsekvensbedömningen ska i varje enskilt fall på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande ….materiella tillgångar”. 

 

Den här bestämmelsen kan inte vara särskilt svår att förstå. Med materiella tillgångar avses bl a fastigheter. Projektets påverkan på fastigheter och fastigheters värde i Klintabergets omgivning ska alltså identifieras, beskrivas och bedömas. Att dessa uppgifter inte finns med i den MKB som Holmen redan lämnat in, kan inte bero på annat än okunskap, ointresse och arrogans från Holmens sida.

 

Vilket avstånd ska man räkna på? Inte heller den uppgiften är särskilt svår. Det finns en vetenskaplig studie om vindindustrins värdepåverkan på omgivande småhusfastigheter som grundas på 100 000 fastighetsförsäljningar under åren 2013 - 2018. Där framgår klart att värdepåverkan för enskilda småhusfastigheter beror på avstånd, antal verk och verkens höjd, och att värdepåverkan klingar av först efter 8 km. Inom den radien finns vid Klintaberget 1036 småhusfastigheter. Det är bara att värdera skadan utifrån befintliga fastighetsvärden. Fastighetsvärdering är idag en etablerad vetenskap, så den uppgiften kan inte heller vara särskilt svår.

 

En märklig sak är att vindindustrins lobbyorganisation Svensk Vindenergi, under lång tid, lyckats hålla de här frågorna borta från miljöprövningen. I Danmark finns sedan snart 15 år tillbaka, regler om ersättning till fastighetsägare som får vindkraftverk uppförda i närheten av sina bostäder. Miljöbalken innehåller ett kunskapskrav. Det är uppenbart att Holmen saknar den kunskap som behövs för att genomföra vindkraftsetableringen vid Klintaberget.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Holmens planer på vindkraft

Insändare: Ska nästa vindkraftsindustri byggas på Vikbolandet?

Ska nästa vindkraftsindustri byggas på Vikbolandet?

Debatt: Levande landsbygd innebär väl fungerande infrastruktur

Levande landsbygd innebär väl fungerande infrastruktur

Debatt: Moderaternas Sophia Jarl om vindkraften: "Kommunen måste säga nej så länge den nationella politiken inte löst ut frågan om ersättningsnivåer"

Moderaternas Sophia Jarl om vindkraften: "Kommunen måste säga nej så länge den nationella politiken inte löst ut frågan om ersättningsnivåer"

Debatt: Holmen bör anmodas komma med ny ansökan om vindkraften

Holmen bör anmodas komma med ny ansökan om vindkraften

Debatt: Beslutet om vindkraften förhalas

Beslutet om vindkraften förhalas
Visa fler
Läs mer!

Insändare: Ska nästa vindkraftsindustri byggas på Vikbolandet?

Ska nästa vindkraftsindustri byggas på Vikbolandet?

Debatt: Vindkraften har blivit elefanten i rummet

L-toppens känga till kollegorna: "Är enormt besviken" • Löftet till väljarna: "Om flygplatsen läggs ner – då avgår jag"

L-toppens känga till kollegorna: "Är enormt besviken" • Löftet till väljarna: "Om flygplatsen läggs ner – då avgår jag"

Välkommen kära turist! Vill du smälta in i stan? Här är alla tipsen för att nå de märkliga Norrköpingsborna

Välkommen kära turist! Vill du smälta in i stan? Här är alla tipsen för att nå de märkliga Norrköpingsborna

Insändare: Vindindustrin ett hot mot Klintabergets tjäderlek

Vindindustrin ett hot mot Klintabergets tjäderlek