Norrköping

Forskaren efter personalens kritik: "Vi såg barn på fritidshemmen som var systematiskt utestängda"

Forskaren efter personalens kritik: "Vi såg barn på fritidshemmen som var systematiskt utestängda"
Norrköping

Ansvariga politikers svar: "Jag är den första att skriva under på att vi behöver mer pengar till skolan"

Ansvariga politikers svar: "Jag är den första att skriva under på att vi behöver mer pengar till skolan"
Norrköping

Personal larmar: Ohållbart läge på fritidshemmen • "Blir det inte bättre snart rekommenderar jag att föräldrar håller sina barn hemma"

Personal larmar: Ohållbart läge på fritidshemmen • "Blir det inte bättre snart rekommenderar jag att föräldrar håller sina barn hemma"
Insändare

Bakom varje siffra finns en stressad fritidspedagog

Bakom varje siffra finns en stressad fritidspedagog
Insändare

Vi behöver fler med högskoleexamen på våra fritidshem

Vi behöver fler med högskoleexamen på våra fritidshem
Insändare

KD svarar fritidspedagogen: "Jag anser att ett första viktiga steg när det gäller fritidshemsverksamheten är att se till att de barn som har behov av stöd under övrig skoltid också får det på fritids"

KD svarar fritidspedagogen: "Jag anser att ett första viktiga steg när det gäller fritidshemsverksamheten är att se till att de barn som har behov av stöd under övrig skoltid också får det på fritids"
Insändare

Fritidspedagogen svarar - "Vi kan inte utesluta vissa barn för att få ner antalet barn, för vi vet inte vilka barn som har mest behov av fritids"

Fritidspedagogen svarar - "Vi kan inte utesluta vissa barn för att få ner antalet barn, för vi vet inte vilka barn som har mest behov av fritids"
Insändare

Efter fritidspedagogens vädjan till politikerna • Moderaterna: "Det ska finnas resurser så varje rektor kan utforma verksamheten efter barnens behov"

Efter fritidspedagogens vädjan till politikerna • Moderaterna: "Det ska finnas resurser så varje rektor kan utforma verksamheten efter barnens behov"
Insändare

Fritidspedagog om att arbeta på fritidshem: "Jag skäms varje gång en förälder kommer och ska hämta sitt barn"

Fritidspedagog om att arbeta på fritidshem: "Jag skäms varje gång en förälder kommer och ska hämta sitt barn"
Sida 1 av 1
Sida 1 av 1