12 augusti 2022 08:00
Norrköping

Forskaren efter personalens kritik: "Vi såg barn på fritidshemmen som var systematiskt utestängda"

Forskaren efter personalens kritik: "Vi såg barn på fritidshemmen som var systematiskt utestängda"Forskaren efter personalens kritik: "Vi såg barn på fritidshemmen som var systematiskt utestängda"
2 augusti 2022 05:00
Norrköping

Ansvariga politikers svar: "Jag är den första att skriva under på att vi behöver mer pengar till skolan"

Ansvariga politikers svar: "Jag är den första att skriva under på att vi behöver mer pengar till skolan"Ansvariga politikers svar: "Jag är den första att skriva under på att vi behöver mer pengar till skolan"
2 augusti 2022 05:00
Norrköping

Personal larmar: Ohållbart läge på fritidshemmen • "Blir det inte bättre snart rekommenderar jag att föräldrar håller sina barn hemma"

Personal larmar: Ohållbart läge på fritidshemmen • "Blir det inte bättre snart rekommenderar jag att föräldrar håller sina barn hemma" Personal larmar: Ohållbart läge på fritidshemmen • "Blir det inte bättre snart rekommenderar jag att föräldrar håller sina barn hemma"
25 juli 2022 10:00
Insändare

Insändare: Bakom varje siffra finns en stressad fritidspedagog

Bakom varje siffra finns en stressad fritidspedagogBakom varje siffra finns en stressad fritidspedagog
19 juli 2022 12:00
Insändare

Insändare: Vi behöver fler med högskoleexamen på våra fritidshem

Vi behöver fler med högskoleexamen på våra fritidshemVi behöver fler med högskoleexamen på våra fritidshem
16 juli 2022 19:00
Insändare

Insändare: KD svarar fritidspedagogen: "Jag anser att ett första viktiga steg när det gäller fritidshemsverksamheten är att se till att de barn som har behov av stöd under övrig skoltid också får det på fritids"

KD svarar fritidspedagogen: "Jag anser att ett första viktiga steg när det gäller fritidshemsverksamheten är att se till att de barn som har behov av stöd under övrig skoltid också får det på fritids"KD svarar fritidspedagogen: "Jag anser att ett första viktiga steg när det gäller fritidshemsverksamheten är att se till att de barn som har behov av stöd under övrig skoltid också får det på fritids"
14 juli 2022 08:00
Insändare

Insändare: Fritidspedagogen svarar - "Vi kan inte utesluta vissa barn för att få ner antalet barn, för vi vet inte vilka barn som har mest behov av fritids"

Fritidspedagogen svarar - "Vi kan inte utesluta vissa barn för att få ner antalet barn, för vi vet inte vilka barn som har mest behov av fritids"Fritidspedagogen svarar - "Vi kan inte utesluta vissa barn för att få ner antalet barn, för vi vet inte vilka barn som har mest behov av fritids"
5 juli 2022 15:00
Insändare

Insändare: Efter fritidspedagogens vädjan till politikerna • Moderaterna: "Det ska finnas resurser så varje rektor kan utforma verksamheten efter barnens behov"

Efter fritidspedagogens vädjan till politikerna • Moderaterna: "Det ska finnas resurser så varje rektor kan utforma verksamheten efter barnens behov"Efter fritidspedagogens vädjan till politikerna • Moderaterna: "Det ska finnas resurser så varje rektor kan utforma verksamheten efter barnens behov"
29 juni 2022 15:00
Insändare

Insändare: Fritidspedagog om att arbeta på fritidshem: "Jag skäms varje gång en förälder kommer och ska hämta sitt barn"

Fritidspedagog om att arbeta på fritidshem: "Jag skäms varje gång en förälder kommer och ska hämta sitt barn"Fritidspedagog om att arbeta på fritidshem: "Jag skäms varje gång en förälder kommer och ska hämta sitt barn"
Sida 1 av 1
Sida 1 av 1