Bakom varje siffra finns en stressad fritidspedagog

Jag ser inte några konkreta exempel på vad ni kommer göra för fritidshemmen i framtiden.

Insändare 25 juli 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Fritidshemmen är viktiga för helheten i skolsystemet" NT 19/7

"Vi behöver fler med högskoleexamen på våra fritidshem" NT 20/7

 

Det jag skrev i insändaren är insamlat material från OLIKA skolor i Norrköpings kommun, det gäller alltså inte bara min enhet, det vill jag klargöra. Vi är många som skäms över situationerna som råder på våra fritidshem. Vi är många som mår dåligt över att vi inte får fullfölja vårt egentliga uppdrag. Och att skriva en insändare var en sista väg ut, där problem som personaltätheten, direkt hänvisas till politiken. Det ÄR chefernas ansvar att fördela pengarna på rätt sätt men det är POLITIKENS ansvar att se till så att pengar finns och räcker.När man lyfter statistik på att alla åk 2 -elever på fritids trivs eller känner sig trygga så behöver man också ha i åtanke att det inte behöver betyda kvalitet. Barnen vet inget annat än det kaos som råder på många av fritidshemmen. Klart de kan vara nöjda, trygga och trivas med att sitta i klätterställning en hel eftermiddag, men de hade helt klart varit mer nöjda om de fått baka eget bröd till mellis med sina kompisar eller fått göra pinnbröd över eld i skogen. Trivsel betyder heller inte automatiskt bra arbetsmiljö för personalen, ärligt talat säger det ingenting om arbetsmiljön. Bakom varje siffra som ni nämner finns stressade pedagoger som sliter ut sig och som mår dåligt över sin arbetsmiljö.Så frågan är, vad har ni för vision för fritidshemmen i Norrköping? Hur vill ni ha det? Fri lek för barnen hela eftermiddagarna, med personal som släcker bränder, sjukskriver sig varje månad och som springer runt och vaktar barn? Eller vill ni ha kvalitet på era fritidshem, med nöjda, stolta fritidspedagoger som kan utföra det arbete de är utbildade för att göra och barn som faktiskt får en meningsfull fritid?


  
Den satsning som ni skriver om, är under all kritik. Ja, en del skolor har säkert utvecklat en del på sina fritidshem. Men denna ”satsning”- alltså en gratis webbkurs på skolverkets hemsida - har INTE gett oss mer personal. På min enhet hoppade vi av den, då den inte gav oss någonting nytt. Ni behöver göra satsningar som utvecklar alla fritidshem, inte vissa. ”Satsningen” har inte heller förbättrat vår arbetsmiljö, så varför ni drar upp den i det här sammanhanget är jättekonstigt. Däremot kanske ni politiker skulle ha gått den kursen för att få mer förståelse för vårt uppdrag, så ni förstår mer vilka förutsättningar vi behöver och vad vårt uppdrag innebär. DET om något hade varit en satsning för kommunen.Vi har alltså i snitt 18-19 barn per pedagog. Det är många barn. Och då är det inräknat de barn som är odiagnostiserade - som inte har en resurs, men som skulle behöva en resurs, de barn som har epilepsi, de barn som behöver förberedas för varje minsta förändring, de barn som är ensamma, de barn som låser in sig på toaletten. 19 barn med 19 olika behov. 19 barn som en pedagog ska hinna se, undervisa och ge en meningsfull fritid varje dag. Välkommen, alla kommunalråd att hälsa på vår verksamheter i höst, så får ni se verkligheten.
Jag saknar som sagt också svar på mina frågor. Vad kommer era partier göra för fritidshemmen i framtiden? Varför ska vi stanna kvar? Är ert parti beredda att sätta ett tak (10 barn per 1 heltidstjänst)? 

Ni skulle behöva en hearing där forskare berättar vad de kommit fram till när det kommer till fritidshemmen. Det finns så mycket som döljer sig bakom de siffror som ni drar upp.Återkom med svar på mina frågor.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa