Fritidshemmen är viktig för helheten i skolsystemet

Tack Anna för ditt engagemang i ditt arbete och ditt driv för att göra fritidshemmens verksamhet bättre.

Insändare 16 juli 2022 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Jag skäms över att jobba i kommunen som fritidspedagog" NT 30/6

 

Jag tror att politiker i allmänhet inte är så insatta i fritidshemmens verksamhet och viktiga uppdrag. Det blir lätt så att vi politiker, och media, fokuserar på den direkt mätbara verksamhet som utbildningsnämnden har i sitt uppdrag, d v s betygen, och att övriga delar får stå tillbaka. Det gör din artikel extra viktig. Varje barn som går till fritids ska kunna göra det tryggt och med förväntan på att det är mer än en förvaring. Fritidshemsverksamheten får inte vara en budgetregulator, utan behöver lyftas att bli den viktiga del för helheten av skolverksamheten som den är.

 

Jag har hört att det startats ett utvecklingsarbete den senaste mandatperioden, inom fritidshemmen och för bättre samverkan med övrig skolverksamhet, och det ser jag som ett positivt steg. Även om förändringar tar tid och det finns mycket kvar att göra så är de signaler som jag fått redovisat för mig att det skett en positiv utveckling på många enheter som ett resultat av detta arbete och den utvecklingen behöver vi se till att hålla i.

 

Att personaltätheten behöver följas upp är uppenbart. Även om vi i Norrköpings kommun har en högre personaltäthet än riksgenomsnittet så behöver personaltätheten avgöras av barngruppens sammansättning och behov, och lokalens utformning. Det är och ska vara chefens ansvar att tillgodose personalbehovet. Och det är vårt ansvar som politiker att se till att skolan har de medel som behövs för att det ska vara möjligt att ha en bra verksamhet. Jag anser att ett första viktiga steg när det gäller fritidshemsverksamheten är att se till att de barn som har behov av stöd under övrig skoltid också får det på fritids.

 

Att lösa personalbrist är som sagt chefens uppdrag och inte något personalen ska behöva oroa sig över. Som undantag, vid akut personalbrist, såsom man gjorde under pandemin, anser jag att man borde få informera föräldrar om läget för att om de önskar och har möjlighet till det ska kunna lösa omsorgen på annat sätt den dagen eller hämta barn tidigare. Detta är naturligtvis ingen lösning i längden och inget som ska krävas eller sättas i system men borde kunna vara en hjälp för både barn och personal vid enstaka tillfällen

 

Anledningen till att jag hoppas att du Anna, och dina kollegor, ska stanna kvar i kommunens fritidsverksamhet är för att ni betyder så otroligt mycket för de barn ni jobbar med och det är ni i verksamheten som ser möjligheterna och ni som kan driva på för att fortsatt förändring ska bli så bra som möjligt. Tack för att du gjort oss politiker i allmänhet medvetna om situationen och oss kristdemokrater i synnerhet. Tillsammans kan vi och ska vi hålla i den positiva utveckling som startat.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa