Alla barn måste vara välkomna till fritidshemmet

Tack för ditt svar Sophia Jarl (M).

"Vi har de barn vi har. Och barngrupperna är inte ett problem om det finns tillräckligt med personal, tillräckliga lokaler och medel för alla barn", skriver Anna Bäck, fritidspedagog, i ett svar till Sophia Jarl (M).

"Vi har de barn vi har. Och barngrupperna är inte ett problem om det finns tillräckligt med personal, tillräckliga lokaler och medel för alla barn", skriver Anna Bäck, fritidspedagog, i ett svar till Sophia Jarl (M).

Foto: Axel Hilleskog

Insändare2022-07-14 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Tillräckliga resurser till fritidshemmen är avgörande" NT 7/7

Men som vanligt när det kommer till fritidshemmet så har man inte koll på vad vårt uppdrag är. Självklart är det inte 10-12-årsverksamheten som är problemet, utan kommunens 6-10års (f-3)-fritidshem som har för lite personal, resurser och medel. Jag kan knappast se att en enda 10-12-verksamhet skulle ha 87 barn en eftermiddag att ta hand om (eller vakta).


Problemet ligger inte heller i de barn som har föräldrar som är arbetssökande eller som är föräldralediga. Att säga att vissa barn inte är välkomna till fritidshemmet (pga arbetslösa/föräldralediga föräldrar) är att säga att fritidshemmet inte är viktigt, vilket tydligt glänser igenom dina åsikter och lösningar på problemet. Och barn med vårdnadshavare som är föräldralediga eller är arbetslösa kanske av just den anledningen är de barn som är i mest behov av att vara på fritids och leka, lära och utvecklas tillsammans med andra, istället för att sitta hemma med ett nyfött syskon som skriker varje eftermiddag…

Återigen så har du, liksom många andra, inte koll på vad vårt egentliga uppdrag är. Läs läroplanen. Läs de allmänna råden. Läs den forskning som finns om fritidshem. 

Vi har de barn vi har. Och barngrupperna är inte ett problem om det finns tillräckligt med personal, tillräckliga lokaler och medel för alla barn. Vi kan inte utesluta vissa barn för att få ner antalet barn, för vi vet inte vilka barn som har mest behov av fritids. 

Angående fråga 4 (varför jag/vi ska stanna kvar och jobba i denna kommun) fick jag inte svar på. Självklart är det synd för kommunen om vi får lämnar den, men återigen, varför ska vi stanna kvar?

Jag önskar nya svar på mina frågor. För de svar jag har fått är jag inte nöjd med. Inget av det du skrev, Sophia, kommer stärka fritidshemmen eller göra personalens eller barnens arbetsmiljö bättre. Det skulle knappt bli någon skillnad.