Tillräckliga resurser till fritidshemmen är avgörande

Anna Bäck, tack för att du uppmärksammar en fråga som varit nedprioriterad.

Insändare 5 juli 2022 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Jag skäms över att jobba i kommunen som fritidspedagog" NT 30/6

 

Du har rätt i att fritidshemmen är en verksamhet som fått stå tillbaka. Du har också rätt i att fritidshemmen är en del av den kommunala organisationen och en pusselbit i barnens vardag. Här kommer mina svar på de frågor du ställt till alla partier;

 

1/ Om den bild du ger av vardagen på fritidshemmen i Norrköping är generell så brådskar det att se över uppdrag och resurser. Det finns väl ingen gruppledare i något parti, i Norrköping, som kan svara dig att en sådan miljö för barn och personal är trygg. 

 

2/ I samband med den omorganisation som just nu utreds så upptäckte vi att Norrköpings kommun har en väldigt låg andel barn inskrivna på fritidshemmen. Anledningen är att kommunen, som jag ser det, vilseleder föräldrar att tro att barn över 10 år endast kan bli inskrivna på frita om de har särskilda behov. Om barnen inte har särskilda behov hänvisas de till så kallad ”öppen 10-12 års verksamhet” där barnen kan komma och gå som de vill men också utan att de faktiskt har en riktig plats som måste resurssättas. 

 

För det första strider detta mot skollagen (alla 10-12 åringar har rätt till en ordinarie plats) och för det andra tror jag att det är just detta som gjort att fritidshemmen hanterats så styvmoderligt. Om kommunen följde skollagen skulle troligtvis många fler föräldrar välja att skriva in barn på fritidshemmen och resursfördelningen skulle behöva ändras. Det kommer vi hantera om vi får förtroende att leda Norrköping under nästa mandatperiod. 

 

3/ Nej, vi är inte beredda att sätta en maxgräns på antal barn per pedagog på fritidshemmen men vi är vet att fritidshemmen kommer behöva mer resurser i framtiden. För att arbetsbördan inte ska eskalera ännu mer kommer vi inte tillstyrka att barn till arbetslösa och föräldralediga ska få plats på fritidshem. De resurser som fritidshemmen förfogar över i framtiden ska vara för barn vars föräldrar arbetar - eller studerar. Jag förstår att du vill ha en gräns för antal barn per pedagog men jag vill i första hand  att det ska finnas resurser så varje rektor kan utforma verksamheten efter barnens behov. Det är ju så skollagen är skriven. 

 

4/ Fritidshemmen har gjort en ökenvandring de senaste mandatperioderna i Norrköping. Nu äntligen börjar vi diskutera förutsättningar för barn och personal så nu vore det väl synd om du lämnade kommunen som arbetsgivare. Framtiden behöver inte se likadan ut som den vardag som du beskrev i din insändare. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa