Det är fritids som behöver mer pengar just nu

Om du hade en elev med diabetes som glömdes bort på grund av att fritidspersonalen har fullt upp med 40 andra barn, skulle du vara orolig som förälder då?

Insändare 5 augusti 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Vi behöver fler med högskoleexamen på våra fritidshem" NT 19/7

"Personal larmar - ohållbart läge på fritidshemmen" NT 2/8

"Ansvariga politikern: Vi behöver mer pengar till skolan" NT 2/8

Om ditt barn kränktes, gång på gång, på grund av att fritidspersonalen har fullt upp med andra barn, skulle du vara orolig som förälder då?
Om ditt barn inte trivs på fritidshemmet, för det upplever att den är ensam eller inte har någon att leka med, skulle du vara orolig som förälder då?
Kikki Liljeblad (S), kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor,  verkar inte vara orolig för situationen på fritidshemmen. Återigen handlar mina insändare såsom artikel inte bara om min enhet, utan flera. Detta är något som Kikki Liljeblad glömmer. Kikki Liljeblad har försökt skapa sig en egen bild av situationen. Har hon besökt några fritidshem och sett verkligheten? Hon nämner att hon besökt skolor, men under mina tio år som fritidspedagog i kommunen har ingen politiker någonsin varit hos oss. Räck upp handen, du som haft en politiker på ditt fritidshem! Jag ser att politikerna gärna hänvisar till den samlade kvalitetsrapporten. Jag vet inte vem som skriver den. Men i den står ingenting om personaltäthet eller avsaknad av resurser. Vem skriver den rapporten? Nu vet hela Norrköping, rektorer, verksamhetschefer om läget och behöver åtgärda problemet. En sakkunnig, någon som verkligen vet läget behöver alltså se till texten i rapporten stämmer överens med hur verkligheten är på fritidshemmen.

 

Och hur ska vi nu gå vidare? Rektorerna säger att de inte kan göra mer på grund av att de inte får tillräckligt med pengar och politiken lägger tillbaka allt ansvar på rektorerna. Ska vi fortsätta ha det så  samtidigt som barn rentav far illa på fritids? 

Barnen har fortfarande rätt till en meningsfull fritid som flera dagar i veckan går upp i rök på grund av att vi inte är tillräckligt många vuxna.Kikki Liljeblad säger att man arbetat mycket med just mobbing/kränkande behandling i nämnden. Jag har inte märkt av det arbetet. Det nämns heller inte i rapporten. Vad har man gjort i Utbildningsnämnden? Vi fritidspedagoger på flera skolor i kommunen skriver fler och fler kränkningsrapporter för varje år som går. 

 

Kikki Liljeblad säger sig vara medveten om problemet med att barn som är i behov av resurs ska få det hela dagen, inte bara på skolan, och att de har den budget de har, så där har ni politiker ett stort ansvar att äska mer pengar. Det behöver göras nu. Kikki Liljeblad refererar flera gånger till att fler pengar behövs till skolan. Vi pratar fritidshem här, inte skolan. Det är fritids som behöver mer pengar i det här sammanhanget. För varje barn vi inte hinner se, stötta och hjälpa riskerar tyvärr en otrygg framtid, som kanske i sin tur leder till ökade samhällskostnader.  

 

Vi är många som fortfarande vill veta vad ni kommer göra för fritidshemmen i kommunen i framtiden. Nu har ni fått en problembild framför er och det är dags för er att börja jobba med den. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Bakom varje siffra finns en stressad fritidspedagog

Bakom varje siffra finns en stressad fritidspedagog

Debatt: Bekämpa brottsligheten med välfärdspolitik

Bekämpa brottsligheten med välfärdspolitik

Insändare: Fritidspedagogen svarar - "Vi kan inte utesluta vissa barn för att få ner antalet barn, för vi vet inte vilka barn som har mest behov av fritids"

Fritidspedagogen svarar - "Vi kan inte utesluta vissa barn för att få ner antalet barn, för vi vet inte vilka barn som har mest behov av fritids"

"Även om syftet är ett annat så finns det en risk att regeringens förslag leder till att fler fastnar i ett slags gränsland, att trösklarna gör att fler tvingas leva i ovisshet"

"Även om syftet är ett annat så finns det en risk att regeringens förslag leder till att fler fastnar i ett slags gränsland, att trösklarna gör att fler tvingas leva i ovisshet"

Dietisten Anna ger bästa klimattipsen: "Det pratar vi sällan om" • Så kan restauranger och skolkök göra

Dietisten Anna ger bästa klimattipsen: "Det pratar vi sällan om" • Så kan restauranger och skolkök göra
Visa fler