Politiker och tjänstemän sätter sig över domsluten

Striden kring grönområdet Hultet handlar om hur vi vill utveckla och bevara ett område som en del i att skapa den goda staden. Men också om hur politiker och tjänstemän anser sig ha rätt att vare sig ta hänsyn till rättsliga domar eller berörda kommuninnevånare.

Det är häpnadsväckande! Kommunen och Hyresbostäder vägrar uppenbarligen att ge sig trots entydiga domar, skriver de tre artikelförfattarna.

Det är häpnadsväckande! Kommunen och Hyresbostäder vägrar uppenbarligen att ge sig trots entydiga domar, skriver de tre artikelförfattarna.

Foto: Thomas Möller

Debatt2021-03-09 18:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den stora och misslyckade rivningshysterin som staden utsattes för på 1960-70 talen får inte upprepas, när nu många ropar på förtätning i miljöns namn. Vi är inte motståndare till förtätning, frågan är snarare var och hur förtätningen ska ske. Förstör inte fungerande miljöer som grönområden och andra publika platser, där Hultet utgör ett exempel.

Samtliga kommunala översiktsplaner under 2000-talet har fastslagit att grönområdet Hultet i Kneippen, där kvarteret. Höken ingår har ett stort bevarandevärde och ska fredas. Hultet är det enda ställe i Kneippen som kan utnyttjas som grönt rekreationsområde. Många Norrköpings-politiker har också tydligt uttryckt att – Vi ska inte bygga i parker och på grönområden.

Trots beslut och uttalanden började kommunen för över tio år sedan planera för att bygga bostäder på Hultet. Mer än 600 Kneippenbor protesterade genom ett skriftligt upprop. Kommunen hävdade att man kunde bygga fyra hus och ett stort garage ovan jord samtidigt som alla träd och det gröna skulle bevaras.

Protesterna hade ingen verkan utan kommunen beslutade under stor tondövhet att Hultet skulle bebyggas. Uppdraget gick till kommunens bostadsföretag Hyresbostäder. 

Enligt detaljplanen ska träden och det gröna bevaras. Domsluten visar att det inte går att bygga då. Kommunens bygglov innebar att Hyresbostäder 2015 - innan beslutet vunnit laga kraft - olagligt fällde flertalet träd på Höken.

Kneippenbor överklagade kommunens beslut och två gånger har ärendet vandrat genom rättsapparaten och slutligen avgjorts i högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen. Notera att det inte är vi Kneippenbor, utan kommunen och Hyresbostäder som överklagat domarna och nu förlorat. Domen är slutgiltig och går inte att överklaga.

Det har påståtts att vi Kneippenbor inte vill ha hyresrätter i vårt område. Det är fullständigt fel, dels har Kneippen relativt fler hyresrätter än genomsnittet i kommunen och dels har just Hyresbostäder sedan 2016 byggt cirka 220 nya hyresrätter i Kneippen.

Ordföranden i kommunens byggnadsnämnd Lars Karlsson (S) framförde i NT den 3 mars: Om det ska byggas på platsen måste en ny detaljplan tas. Och ska jag vara helt ärlig tycker jag att en sådan ska tas. Det här är en bra plats att bygga på. Det står jag för.

Även marknadschefen i Hyresbostäder Löfgren framförde samma dag i NT: Vår absoluta uppfattning är att vi ska bygga. Men däremot måste vi sannolikt börja om och tillsammans med kommunen välja väg. Som exempel att vi gör en ny detaljplan eller att utgå från den som finns och ansöka om nytt bygglov baserat på den befintliga detaljplanen.

Det är häpnadsväckande! Kommunen och Hyresbostäder vägrar uppenbarligen att ge sig trots entydiga domar. Hur, ska vi invånare kunna ha förtroende för våra politiker och tjänstemän när man agerar med en total nonchalans mot domar från högsta instans och samtidigt helt struntar i vad invånarna i Kneippen samfällt gett uttryck för.

Här uppvisas en maktfullkomlighet där beteckningen pampvälde har fått ett tydligt ansikte!