Quiz

Vet du vad snöpa, accelerera och åtta andra ord betyder?

Vet du vad snöpa, accelerera och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad flagrant, förfäkta och åtta andra ord betyder?

Vet du vad flagrant, förfäkta och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad besutten, arketyp och åtta andra ord betyder?

Vet du vad besutten, arketyp och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad graverande, momentan och åtta andra ord betyder?

Vet du vad graverande, momentan och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad absurd, alternera och åtta andra ord betyder?

Vet du vad absurd, alternera och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad immigrant, utrangera och åtta andra ord betyder?

Vet du vad immigrant, utrangera och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad anbelanga, stereotyp och åtta andra ord betyder?

Vet du vad anbelanga, stereotyp och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad kinesa, vankelmodig och åtta andra ord betyder?

Vet du vad kinesa, vankelmodig och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad ovation, kurtis och åtta andra ord betyder?

Vet du vad ovation, kurtis och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad successiv, rågång och åtta andra ord betyder?

Vet du vad successiv, rågång och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad fragil, virtuell och åtta andra ord betyder?

Vet du vad fragil, virtuell och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad sondera, dupera och åtta andra ord betyder?

Vet du vad sondera, dupera och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad prompt, potentat och åtta andra ord betyder?

Vet du vad prompt, potentat och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad sturig, huld och åtta andra ord betyder?

Vet du vad sturig, huld och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad temporär, underlåta och åtta andra ord betyder?

Vet du vad temporär, underlåta och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad avmätt, permittera moch åtta andra ord betyder?

Vet du vad avmätt, permittera moch åtta andra ord betyder?
Quiz

Här är högskoleprovets 20 ord – hur många av dem kan du?

Här är högskoleprovets 20 ord – hur många av dem kan du?
Quiz

Vet du vad statut, inbilsk och åtta andra ord betyder?

Vet du vad statut, inbilsk och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad askes, inkompatibel och åtta andra ord betyder?

Vet du vad askes, inkompatibel och åtta andra ord betyder?
Quiz

Vet du vad spörsmål, uppbragt och åtta andra ord betyder?

Vet du vad spörsmål, uppbragt och åtta andra ord betyder?
Sida 1 av 7
Sida 1 av 7