Företagen oroas över elförsörjningen

Kapacitetsbristen i elnätet med svajiga överföringar är ett växande problem för den östgötska basindustrin i takt med att elförbrukningen ökar.

Nils Ringborg från Holmen varnar för att basindustrin får svårt att investera och utvecklas på orter dit det inte finns tillräckligt väl utbyggd överföring av energi.

Nils Ringborg från Holmen varnar för att basindustrin får svårt att investera och utvecklas på orter dit det inte finns tillräckligt väl utbyggd överföring av energi.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT, Hanna Petersson

Östergötland2019-12-03 09:30

Det råder redan kapacitetsbrist i Stockholmsregionen och i Skåne. I Östergötland och Sörmland är läget inte lika allvarligt. Men en etablering av en datorhall eller storindustri som kräver mycket el skulle betyda problem eftersom ledningsnätet inte är tillräckligt väl utbyggt.

Northvolt och etableringen av en ny batterifabrik som kan ge 3 000 nya jobb är ett exempel som återkommer i de här diskussionerna. Northvolt valde bort Norrköping bland annat på grund av bristen på tillräckligt mycket el.

– Vi känner stor oro för framtiden, sa Nils Ringborg från Holmen vid ett seminarium om den regionala elförsörjningen som Östsvenska handelskammaren höll på måndagen.

Han fick medhåll både från representanter från SSAB och Siemens, men även från elbolagen Eons, Vattensfalls och Tekniska verkens representanter. De bekymras alla över att det tar lång tid innan ett kraftfullt elnät till södra Sverige kan vara utbyggt.

De var också eniga om, en del inte utan självkritik, att frågan om hur södra Sverige ska kunna ta del av den el som produceras i norr inte väckts i tid och att tidigare prognoser av elanvändning slagit fel.

Östsvenska handelskammaren har frågat sina 900 medlemmar om hur de ser på elförsörjningen i regionen. Hälften av de 137 företag som svarade uppgav att de både behöver mer el i framtiden och att de funderar över hur de ska få tillgång till den. Närmare 90 procent av de tillfrågade svarade att hållbarhetsaspekten är mycket eller ganska viktig när de väljer el. Bara tre procent tyckte att det inte var viktigt.

På frågan om Sverige behöver se över sin elförsörjning var svaret ett enhälligt ja.

Det är inte bara ökad förbrukning som ger industrin problem. Omställningen till el från vindkraft och sol gör elproduktionen väderkänslig, hävdade Mattias Fredriksson från Eon och Peter Ols från Tekniska verken.

– Problemet blir inte energin, utan det är effekten. När vi behöver den är det inte säkert att vi har tillgång till den.

Näringslivets egna beräkningar för behovet av el fram till år 2045, då kärnkraften ska vara avvecklad, visar att behovet väntas öka från dagens 126 till 200 terawatttimmar. En terawatttimme motsvarar, enligt Vattenfall, uppvärmningen av 50 000 villor under ett års tid.

– Det behövs leveranssäker el årets alla timmar, konkurrenskraftigt prissatt el och ett elnät som klarar driftsstörningar, menar Nils Ringborg.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!