Så vill branschen lösa problemen i trafiken

Branschen har flera förslag på hur bristen på förare i färdtjänsten kan lösas. En nyckel: att korta köerna till förarprov.

Norrköpings kommun 4 september 2019 13:45

Färdtjänstbranschen nämner förarbrist som den enskilt viktigaste anledningen till de problem med förseningar som vi i dagarna berättat om. Ansvaret för att komma till rätta med dem ligger främst på transportbranschen menar både Östgötatrafiken och politiken. Branschen köper inte riktigt det.

– Kortsiktigt måste köerna till förarprov för taxilegitimation kortas. Det kan vara upp till fyra månaders kö i dag, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet. 

På lång sikt menar han att det finns åtminstone två åtgärder som samhället kan göra.

– Det är en samhällsfråga, och inte bara vårt ansvar. I dag är det krav på att du ska vara 21 år för att få köra taxi och du ska ha haft körkort obrutet under två år. Det ställs också krav på att föraren måste ha ett svenskt körkort. Vi tror att det är helt möjligt att ändra på dessa lagar och regler. Det ställs redan i dag krav i upphandlingar på den som ska köra. Då tycker vi att man kan vara minst lika lämplig när man är 19 år eller har ett utländskt körkort, säger Claudio Skubla.

Caj Louma är chef för kompetensförsörjning inom Transportföretagen. Han tycker att politiken gör det lätt för sig genom att skjuta över ansvaret på branschen.

– Självklart har vi ett ansvar. Vi jobbar hela tiden med att lyfta fram chaufförsyrket och vi har sett en ökning av intresset för yrket på gymnasieutbildningarna. Samtidigt är intresset för att bli yrkesförare till färdtjänsten något som kommer senare inom yrkesutbildningarna. Där behöver vi få upp volymerna och där har kommunerna och politikerna ett ansvar. Frågan är om samhället har råd att överproducera utbildning i branscher där det inte finns behov och tvärtom underproducera där behoven finns? Jag vet vad jag tycker.

Både Claudio Skubla och Caj Louma är medvetna om att det i samhället i stort diskuteras brister inom många yrken. Yrken som deras bransch ska konkurrera med, exempelvis sjuksköterskor, poliser och lärare.

Hur lockar ni flera till er bransch?

– Det finns förstås inga enkla svar på det här. Men med ett välfungerande yrkesvux är det möjligt att utbilda fler som är nyfikna på branschen, säger Caj Louma.

– Vår bransch är ibland något som många vänder sig till mellan jobben. Men jag tror verkligen att vi skulle kunna få många fler som står nära arbetsmarknaden att hitta till taxiyrket genom att lätta på reglerna som jag nämnde, säger Claudio Skubla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa