Kommunen vill inte betala miljonfakturan

Kommunen köpte in konsulttjänster för att undersöka stadens digitala behov för 15 miljoner kronor. Den första delen i projektet är betald, den andra har blåsts av då man nu inte tycker att det behövs. Men kommunen riskerar att behöva betala ändå.

Norrköpings kommun 23 oktober 2019 18:00

Vi har tidigare berättat om hur en rad fel med upphandlingar och inköp av konsulttjänster begåtts på kommunens digitaliseringsavdelning. Avdelningens underskott beräknas bli 35 miljoner kronor. En anledning till det är det tvådelade projektet "Den smarta staden" som initierades i våras. Del två har nu sagts upp med motiveringen att kommunen varken har råd eller behov av tjänsten, men fakturan på 7,4 miljoner har man redan fått.

 

Den första delen i projektet är genomförd och betald. Det var under mars–juni som företrädare från Microsoft, som flugits in från flera länder, kom till Norrköping. Under flera veckor arrangerades dagar där kommunanställda på ledningsnivå deltog i workshops. Syftet var att undersöka kommunens behov av digitala lösningar och det utmynnade i rapporten: "Our book of dreams – The first steps in our digitalization journey with Microsoft” ("Vår drömbok –  Första stegen på vår digitaliseringsresa med Microsoft"). Kostnaden var 7,6 miljoner.

Vi har pratat med flera deltagare inom alltifrån vård- och omsorg till museerna. De tycker att sammankomsterna var intressanta, men ingen av dem kan ge något konkret exempel på vad satsningen lett till.

– Vi diskuterade vår digitalisering av anställningsprocessen, men det hade vi redan dragit igång, säger Stina Fogel, chef för kommunens rekryteringsenhet.

– Vi brukar ofta arbeta i den här formen, med workshops, men jag har inte varit med om tidigare att vi har haft ett företag på det sättet.

 

En annan deltagare var Anna-Pia Viklund, enhetschef inom vård- och omsorg. Hon säger att det var intressant att få veta om digitala lösningar inom vården och att det ledde till fler idéer om krav inför upphandling.

– Det går kanske inte att säga något konkret vad man får ut av något sånt här, men det finns ett värde i att få den här typen av input, menar hon.

– Men om det var värt kostnaden är inte upp till mig att bedöma.

Ola Hjärtström deltog från Norrköpings Hamn och vill understryka att de inte har några åtaganden eller samarbeten med Microsoft:

– Träffarna bekräftade vår strategi och plan för vår verksamhet, snarare än att det kom ny information. Inriktningen var att definiera tydliga processer och förbättringsmöjligheter med digitalisering, inte att utveckla helt nya lösningar.

 

Ansvarig för undersökningen var den förre digitaliseringsdirektören som inte längre arbetar kvar inom Norrköpings kommun. Per Bäckström är nu tillförordnad digitaliseringsdirektör.

Vad har undersökningen lett till? 

– Verksamheterna har fått olika uppslag på utvecklingsmöjligheter, men det är ingenting som jag ser kommer bli något av i dag.

Microsoft har fått tillgång till personalens behov och önskemål – det kan verka mer som en marknadsundersökning?

– Mycket möjligt. Men jag vet faktiskt inte eftersom jag inte var delaktig. 

Hur digitaliseringsavdelningens underskott ska minskas beror delvis på om de behöver betala fakturan för den andra projektetdelen – som kommunen bestridit, enligt Per Bäckström.

– Vi för diskussioner med leverantörerna. Förhoppningen är att vi inte ska behöva betala 7,4 miljoner, säger han, men kan inte svara på möjligheterna att slippa betala.

Vi har varit i kontakt med Microsoft som inte vill kommentera utan hänvisar till Norrköpings kommun.

Digitaliseringsskandalen

I augusti kom beskedet att chefen för kommunens digitaliseringsavdelning slutat med omedelbar verkan. Detta efter kritik mot hur upphandlingar och inköp av konsulttjänster skötts.
En internutredning startade och kommunrevisionen har granskat både avdelningen och kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret. Även Konkurrensverket granskar kommunen. 
Den förre digitaliseringsdirektören polisanmäldes senare för trolöshet mot huvudman och en förundersökning är inledd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Elever på el- och energiprogrammet fick praktisera på städbolag

Elever på el- och energiprogrammet fick praktisera på städbolag

Insändare: Våga älska era ideella organisationer

Våga älska era ideella organisationer

Föräldern har skrutit om Norrköping inför andra – sen kom beskedet: "Jag förstår ingenting"

Föräldern har skrutit om Norrköping inför andra – sen kom beskedet: "Jag förstår ingenting"

Efter alla år – nu hotas deras fritidsgård ✔ Personal kan få gå ✔ "Skulle drabba oss oerhört hårt"

Efter alla år – nu hotas deras fritidsgård ✔ Personal kan få gå ✔ "Skulle drabba oss oerhört hårt"

Insändare: Pågår en förundersökning om inköpen

Pågår en förundersökning om inköpen