Digitala armbandsprojektet läggs ned

Kommunen lägger ned det planerade testet med digitala armband i förskolan. Det har bland annat visat sig att det skulle bli dyrare än väntat.

Norrköpings kommun 26 augusti 2019 15:56

Det var i början av augusti som vi avslöjade att digitala armband för övervakning skulle testas i ett pilotprojekt på en avdelning på en kommunal förskola till hösten. Debatten gick efter avslöjandet varm och projektet anmäldes både till JO och Skolinspektionen. Nu har utbildningsdirektör Sofie Lindén, efter samråd med digitaliseringsavdelningen och kommunstyrelsens kansli, beslutat att lägga ned projektet helt. 

Anledningen till att frågan togs upp är att Datainspektionen nyligen kom med en dom i ett liknande ärende, säger Sofie Lindén. Domen gällde en skola i Skellefteå som på prov använt ansiktsigenkänning via kamera och nu döms till 200 000 kronor i böter för brott mot dataskyddsförordningen (GDPR). Norrköpings kommuns dataskyddsombud har nu gjort bedömningen att det finns "en betydande risk" med att genomföra projektet med de digitala armbanden och avråder från att gå vidare.

Det har också visat sig att projektet skulle bli dyrare än de 35 000 kronor som armbanden köpts in för.

– Det som kommit fram i mötet med digitaliseringsavdelningen är att det var teknisk utrustning som behövdes som ingen av oss har budgeterat för, säger Sofie Lindén. 

Beslutet har ingenting att göra med anmälningarna eller den debatt som varit, säger hon. 

– Nej, utan efter domen från Datainspektionen har vi lyft frågan och även identifierat den här extra kostnaden. Kritik är alltid bra, men i det här fallet har det inte spelat in.

Har det påverkat att digitaliseringsdirektören slutat?

– Inte just detta. Däremot att vi nu träffas och går igenom våra gemensamma projekt – det är naturligt när det kommer in nya medarbetare.

Armbanden är ju redan inköpta, vad händer med dem nu? 

– Det vet inte jag ännu. Vi får ha en dialog med företaget som har levererat dem. 

Vad kommer det här nedlagda projektet att kosta kommunen?

– Den kostnad som redan är redogjord för är ju 35 000 kronor.

Det är pengarna i sjön alltså? 

– Vi kommer få föra en diskussion med de som levererat armbanden, men det kan vara så att det är pengarna kastade i sjön, ja. Det får vi väl lära oss någonting av – vi kanske måste hitta nya arbetssätt och metoder för att allt ska dokumenteras i en riskanalys till exempel. Men vi måste också fortsätta våga titta på innovationer och lösningar. Det finns många bra saker med digitalisering och det fanns en god intention med det här projektet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Fyra krossade rutor på förskola

Insändare: En retsam miss av Norrköpings kommun

En retsam miss av Norrköpings kommun

Ansvariga politikers svar: "Jag är den första att skriva under på att vi behöver mer pengar till skolan"

Ansvariga politikers svar: "Jag är den första att skriva under på att vi behöver mer pengar till skolan"

Debatt: Bekämpa brottsligheten med välfärdspolitik

Bekämpa brottsligheten med välfärdspolitik

Insändare: Vi behöver fler med högskoleexamen på våra fritidshem

Vi behöver fler med högskoleexamen på våra fritidshem
Visa fler