Digital övervakning ska testas på förskolebarn

Digitala armband med sändare ska testas på barn på en förskola i Norrköping. Kommunen har köpt in armband för 35 000 kronor och kommer sjösätta ett pilotprojekt i höst.

5 augusti 2019 07:00

Armbanden kommer att testas på en kommunal förskola under hösten, berättar utbildningsdirektör Sofie Lindén och digitaliseringsdirektör Johan Högne. Barn på en avdelning, ungefär 12 till 15 barn, kommer periodvis ha armbanden på sig från runt september till november.

– Det är små sändare med en blåtandsteknik som lokaliserar var något är – ungefär som ”hitta min Iphone”, säger Johan Högne.

Armbanden är utrustade med chip med ett system för positionering och automatisk in- och utcheckning, uppger han. Han uppger att tekniken är välbeprövad och används bland annat för att "följa rörelsemönster i gallerior och köpcentrum". Ett område runt förskolan kommer att ringas in, förklarar han. Går något av barnen utanför detta ”tekniska staket” kommer det att pipa till i ett system hos personalen.

– Man kommer veta att alla är innanför eller att någon är utanför förskolans område. Det är för att hjälpa pedagogerna så att alla är säkra.

Tekniken har testats utomlands, uppger han, men aldrig tidigare på en svensk förskola vad han känner till. Armbanden har köpts in från det nystartade företaget Geonista och kostade, enligt Johan Högne, 35 000 kronor.

Pilotprojektet är en del i utbildningskontorets arbete för ökad närvaro i skolan, berättar Sofie Lindén. Syftet med armbanden är att de ska vara en extra säkerhet för personalen. De ska inte vara kopplade till enskilda barn utan istället vara försedda med nummer, säger hon.

– Eftersom vi inte får eller har i syfte att lagra data på enskilda barn, utan vet bara att alla är i närheten. Det här är ett sätt att öka tryggheten – sen får piloten visa om det faktiskt skapar en trygghetskänsla.

Men vad mer armbanden skulle kunna användas till är oklart.

– Det vågar jag inte svara på ännu. Vi kommer testa på en liten enhet och ta hjälp av personalen att uppfinna användningsområden.

Hur ser du på riskerna med ingrepp i barnens integritet?

– Vi har granskat och GDPR-säkrat allt som vi har som lärverktyg och det kommer inte vara någon skillnad i den här hanteringen. Det är också därför vi gör det i en så liten skala.

Vilken förskola som ska testa armbanden vill inte Sofie Lindén gå ut med i dagsläget, men säger att de i början av hösten kommer kontakta den avdelning som föreslagits och föra en dialog med chef, personal och vårdnadshavare. Vid projektets slut i november/december kommer man besluta ifall det ska tas vidare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sarah Olsson

Ämnen du kan följa