Deras svar om omtvistade projektet

Det planerade pilotprojektet med digitala armband i förskolan anmäldes både till JO och Skolinspektionen. Nu har Skolinspektionen fattat sitt beslut.

Norrköpings kommun 22 augusti 2019 18:45

I början av augusti anmäldes projektet med digitala armband i förskolan till Justitieombudsmannen (JO). Senare inkom även en anmälan till Skolinspektionen som riktades mot Norrköpings kommun för en "kränkande situation av alla elever på en förskola". Anmälaren anser att projektet "kränker den personliga integriteten" och att det "inte är förenligt med skollagen".

Nu har Skolinspektionen fattat sitt beslut. De kommer inte att pröva ärendet, detta då de fått veta att något beslut för att övervaka barn med digitala armband inte fattats av kommunen. Istället har Skolinspektionen fått information att "kommunen har som förslag att mäta barns faktiska barnomsorgstider med hjälp av ett digitalt armband".

Utbildningsdirektör Sofie Lindén uppger till oss att ett möte för att fatta beslut om projektet kommer hållas på måndag.

Efter upprepade förfrågningar har vi också fått ta del av den riskhanteringsplan som gjorts inför projektet. Den uppges vara skriven efter en diskussion 25 mars. Uppföljning och fördjupad analys behöver göras under och efter projektet, står det. Johan Strand, jurist på Datainspektionen, kan inte uttala sig om den specifika planen, men säger att ett dataskyddsombud bör vara involverat. Något dataskyddsombud finns inte angett i planen. Analysen ska också färdigställas innan:

– Riskanalysen är till för att förstå riskerna och vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas och måste därför göras innan personuppgifterna börjar behandlas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa