Förra året kunde bolaget Louis De Geer konsert och kongress AB leverera ett överskott närmare 2,9 miljoner kronor till moderbolaget Norrköping Rådhus AB.

Efter sommaren visade det sig att Louis De Geer återigen väntas gå med underskott. Den senaste prognosen visar ett minus på närmare 2,5 miljoner kronor.

Det finns flera orsaker till att kostnaderna dragit iväg. Bolaget har tvingats hyra in både tekniker och teknisk utrustning, dessutom har kringkostnader runt olika evenemang ökat.

Artikelbild

| "Bara SD:s kongress betydde att vi tappade dryga två miljoner kronor", säger före detta vd:n Magnus Nilsson.

– Vi behöver mer folk vid konferenser och konserter för att klara säkerheten. Vi har haft sjukfrånvaro och behövt hyra in personal, säger styrelseordförande Eric Stuart (S), som ser 2018 som lite av ett förlorat år.

Bolaget har förutom kostnaderna för extra personal också fått betala för inhyrd ljud- och ljusutrustning. Dessutom byggdes ett berg av övertidstimmar upp under det arbetsintensiva 2017 som har tagits ut i år.

Läs mer: De åkte till Disneyland – för skattebetalarnas pengar

Den största förklaringen till det förväntade underskottet är dock förlorade intäkter. Sverigedemokraterna ställde in sin planerade kongress med 1 200 deltagare, en bokad fest för SSAB flyttades på framtiden och Förskolebiennalen med 700 personer ställdes också in.

Artikelbild

| "Siffrorna är tillräckligt dåliga för att vi ska vidta åtgärder från styrelsens sida. Det får inte bara passera", säger Jörgen Rundgren (M), vice ordförande.

– Bara Sverigedemokraternas kongress betydde att vi tappade dryga två miljoner kronor, säger Magnus Nilsson, som var bolagets VD fram till början av augusti i år då han sa upp sig. Han har lämnat bolaget men står till förfogande under det halvår han får fortsatt lön.

– Det bidrar också till underskottet, säger Jörgen Rundgren (M) vice ordförande i Louis De Geer konsert och kongress AB.

Artikelbild

| Efter fjolårets historiska vinstresultat väntas nu återigen ett förlustår för Louis De Geer konsert och kongress.

Läs mer:"Självklart att alla ska få åka med"

Jörgen Rundgren är noga med att framhålla att orderböckerna är välfyllda under nästa år.

Artikelbild

| "Det var två olika vd:ar som kom med förslag på studieresor", säger Louis De Geers ordförande Eric Stuart (S).

– Därför känner vi ingen jättestor oro, men siffrorna är tillräckligt dåliga för att vi ska vidta åtgärder från styrelsens sida. Det får inte bara passera.

Vad tycker du att det ska sparas på?

Artikelbild

| Två gånger inom loppet av 2,5 år fick personalen på kommunala Louis De Geer besöka champagnedistriktet i Frankrike.

– Det behöver ses över vilken som är vår basnivå. Vilken bemanning ska vi ha? Vad är vår grundnivå? Sedan kan det vara så lyckligt att vi ibland får stora beställningar och då får vi ta in timanställda.

I december ska Louis De Geers ledning lägga fram ett nytt förslag till budget inför styrelsen. Eric Stuart konstaterar också att det ser bra ut med bokningar under nästa år.

– Jag tycker det är ansvarsfullt av styrelsen att se över vad de ökade kostnaderna kan få för påverkan på 2019, vi vill hålla koll på om våra kostnader håller, säger han.

Sedan i augusti leds Louis De Geer av en tillförordnad VD, Liselotte Andersson. Hon fick överta rollen då Magnus Nilsson sa upp sig. Han var även VD för eventbolaget Upplev Norrköping, som nu leds av tillförordnade VD:n Göran Lindgren.

Diskussioner pågår om och i så fall i vilken form Upplev Norrköping ska fortleva.

– Hur det än blir med Upplev Norrköping innebär det ingen affärsrisk för vår del, säger Jörgen Rundgren.

– Vi har setts lite som tvillingföretag med gemensam chef. Plockar man bort Upplev Norrköping, som det diskuteras, påverkar det inte oss i någon nämnvärd utsträckning.

Eric Stuart tror att rekrytering av ny VD för Louis De Geer kan komma igång någon gång efter jul och nyår för att vara klar tidigast tre månader senare.

– Vi för en diskussion med Rådhus AB och politikerna om vilken inriktning vi ska ha på vår VD i framtiden utifrån vårt ägardirektiv. Vi tänker ha det samtalet i lugn och ro.