Dyr renovering en ödesfråga för badet

Den långa avskrivningstiden på helrenoveringen kan bli räddningen för badhuset i Gusum.

Gusum 1 oktober 2019 08:00

Ted Starkås (S), kommunstyrelsens ordförande, säger att partiet i skrivande stund ligger lågt tills den samlade bilden är klar och Socialdemokraterna internt har gått igenom alla frågeställningar. Renoveringskostnaden är den stora frågan.

– Vi måste förstås reda ut från alla håll och kanter om vi kan behålla badhuset. Vad vinner vi och vad förlorar vi på att ha en simhall? Badhuset är en stor samlingspunkt för främst Gusumsbor, men dit åker även folk från hela kommunen.

 

Han förklarar att badhuset är en prioriterad fråga, men att kostnaden på runt 35 miljoner kronor är svårhanterlig.

Blev du förvånad?

– Nej, dels har jag fått indikationer på vad det kan komma att kosta. Dels är jag titt som tätt där med dottern och ser vad som behöver göras med bassäng och våtutrymmen. Sett ur ett 30-årsperspektiv kan det idag vara värt att renovera. Men med tanke på att det är besparingstider i kommunen är det inget lätt beslut att ta. Varje investering vi väljer att göra kräver ett noga övervägande. Sett till kommunens ekonomi har vi ett tufft år 2020 framför oss, utvecklar han.

 

Oppositionsrådet Per Hollertz (M) tycker också att frågan är svår. Å ena sidan är badhuset i sig en värdefull anläggning att ha. Å andra sidan kan det i spartider bli svårt att hitta de ekonomiska möjligheterna som krävs för att ha det kvar.

– Vår grundinställning är att försöka bibehålla ett badhus i kommunen. Ett badhus är en anläggning som är till nytta för alla kommuninvånare oavsett ålder. Med detta sagt finns det givetvis en gräns för vad en upprustning får kosta. En investering som beräknas till cirka 35 miljoner bör övervägas noga. Valdemarsviks kommun befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge med en rad angelägna investeringar att ta ställning till, berättar han.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick nyligen en första presentation av utredningen. Moderaterna i Valdemarsvik tar slutlig ställning i ärendet när partiet har fått ta del av hela utredningen och diskuterat igenom frågan i moderatgruppen.

 

Fullmäktigeledamoten Lars Beckman (S) pratar om värdet av badhuset utifrån ett folkhälsoperspektiv. Badhuset i Gusum skapades under hans uppväxttid och placeringen intill skolan gjorde det till en naturlig möteplats.

– Bad, bastu, vattengymnastik, social samvaro och allt som för människor samman betyder mycket. Det är fullt av aktiviteter i huset och fanns det bara möjligheter skulle badhuset kunna vara öppet veckans alla dagar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa