Vi som bor i området får betala ett högt pris

Vad det gäller hållbarhet så förbrukar vindkraften mycket mera råmaterial än andra energislag och har dessutom en kortare livslängd, skriver insändarskribenterna.
Vad det gäller hållbarhet så förbrukar vindkraften mycket mera råmaterial än andra energislag och har dessutom en kortare livslängd, skriver insändarskribenterna.

Holmen har enligt debattörerna i NT 24/3 undersökt hela sitt markinnehav från norr till söder och kommit fram till att de tre planerade områdena runt Näkna, Sörsjön, Simonstorp, Rejmyre och Högsjön är bra etableringsområden för vindkraft.

Insändare 5 april 2021 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Holmens vindkraft - en del av lösningen på klimathotet" NT 24/3

Vad man antagligen inte kände till när man projekterade för detta var att dessa trakter myllrar av människor och företagare som satsat sina liv i skogarna och fått bygden att utvecklas och blomstra. 

Många som bor i området har jobbat på Holmen och andra har fått köpa loss mark, torp och gårdar av densamme och nu slår Holmen totalt undan benen för dessa människor.

 

För att komma fram till lämpliga etableringsområden har Holmen använt sig av de kommunala översiktsplanerna men frågan är hur man använt dem och om det verkligen är Norrköping och Finspångs kommuns översiktsplaner man använt, eftersom Holmens vindkraftsindustri inte alls matchar mot dessa så när som på ett par verk. 

Debattörerna skriver att satsningen på vindkraft kommer vara positiv för invånare och företagare i Norrköping och Finspångs kommuner och att man vill skapa attraktiva kommuner att arbeta, bo och vistas i. 

Antagligen är det de som bor utanför etableringsområdena som debattörerna menar eftersom de i området, några tusen personer kommer att få betala ett högt pris när fastighetspriserna sjunker, hus och gårdar blir osäljbara, ohälsan ökar, företagen får lägga ner och omgivningarna att vistas i blir begränsade och förstörda. 

 

Debattörerna ser vindkraften som en del av lösningen på klimathotet när i själva verket vindindustriernas ökande framfart håller på att skapa vår tids största miljöhot där omfattande skogsarealer förvandlas till rena industriområden. Människor börjar dock vakna och förstå det motsägelsefulla i att en energikälla som ska rädda klimatet skövlar naturen och bidrar till omfattande hot mot landets biologiska mångfald. 

Holmen, Norrköping och Finspångs kommuner behöver fossilfri, och hållbar energi eftersom det konsumeras fyra gånger mera el än det produceras. Då undrar förstås många som är insatta i energifrågor varför man väljer en energikälla med så många nackdelar och som enbart levererar när det blåser där kapacitetsfaktorn endast ligger på ca 24 procent och måste kompletteras med annan reglerkraft? Vad det gäller hållbarhet så förbrukar vindkraften mycket mera råmaterial än andra energislag och har dessutom en kortare livslängd. 

Ämnen du kan följa