Vindkraften blir bara billigare

Priset på vindkraft har stadigt sjunkit och av nya energianläggningar levererar vindkraften den billigaste energin.

Ska vi klara klimatmålen, enligt IPCCs beräkningar, måste vi börja övergången till fossilfri el nu, skriver Hans Andersson.

Ska vi klara klimatmålen, enligt IPCCs beräkningar, måste vi börja övergången till fossilfri el nu, skriver Hans Andersson.

Foto: Christian Charisius/TT

Insändare2021-04-01 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Holmen borde satsa på kärnkraft istället" NT 28/3

Påstående om nyckelfärdig kärnkraft till halva priset är inte sant. Den el som kommer att produceras från nya kärnkraftverk beräknas blir minst dubbelt så dyr som vindkraftsel.


Ska vi klara klimatmålen, enligt IPCCs beräkningar, måste vi börja övergången till fossilfri el nu. Vi kan inte invänta de nyckelfärdiga kärnkraftverk Lars Cornell talar om. Jag antar att han menar 4:e generationens reaktorer av så kallad SMR typ (Small modular reactor). Dessa finns bara på forskningsstadiet idag och kan möjligen bli klara för kommersiell produktion om 20 år. 

Det är för sent, enligt Sveriges klimatmål ska vi ha fossilfri el till 2040. Dessa SMR reaktorer, beräknas inte heller producera en el som blir billigare än vindkraftsel. Vi ska inte inteckna vår framtid, men ännu oprövad teknik. När den nya kärnkraftstekniken är utprovad och säker, kan den kanske bidra till vår el-försörjning. Men det är om 20-30 år.
Till dess får vi nog förlita oss på de alternativ som redan idag finns kommersiellt, och producerar el till ett rimligt pris. Vindkraften ger oss idag 17 procent av vår el, och den väntas snabbt öka.