Holmen borde satsa på kärnkraft istället

Holmens planer på en vindkraftpark i gränstrakterna mellan Norrköping och Finspångs kommuner kritiseras av Lars Cornell.
Holmens planer på en vindkraftpark i gränstrakterna mellan Norrköping och Finspångs kommuner kritiseras av Lars Cornell.

Klimathot använder Holmen som skäl till att få förstöra vår miljö och våra landskap. Vi är många som inser att klimatet ändras.

Insändare 28 mars 2021 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Holmens vindkraft - en del av lösningen på klimathotet" NT 24/3

Det enda hotfulla vi kan se är om det blir kallare som det kalla 1800-talet då vi hade klimatflyktingar till Amerika. Skogen har ökat sin tillväxt med 21procent enligt Skogsindustrierna. 

Det beror på mer fotosyntes som i sin tur beror på mer koldioxid. Med grödor är det på ungefär på samma sätt. Holmens ekonomer borde ha förmåga att räkna ut vad det har för värde för Sverige och världens befolkning. Nobelpristagaren William Nordhaus beräknade att upp till 2,5 grader har mer koldioxid övervägande positiva värden, först därefter överväger de negativa. Förstörelsen med vindkraft kan ej motiveras med någon motsvarande nytta.

Vi hade på 1990-talet ett robust elsystem som var bäst i världen. 

Det förstördes när kärnkraft lades ned utan att ersättas med något annat lika bra. Robust kraft kan inte ersättas med svajig vindkraft i ett miljöförstört vindkraftsamhälle. 

 

Vindkraftverk byggs numera 200 till 300 meter höga. Från 200 meters höjd finns horisonten fem mil bort. Så långt stör de svepande skuggorna och de blinkande ljusen. I förhållande till kärnkraft kräver vindkraft mellan 10 och 20 gånger mer av jordens resurser, stål, betong med mera och tusen gånger större landskapsyta. 

El från vindkraft blir då det smutsigaste av alla alternativ. Även kärnkraft har utvecklats. Nu kan man köpa nyckelfärdig kärnkraft till hälften av vad vindkraft kostar per kWh. 

 

Vindkraft är ett mycket större hot mot vår välfärd och miljö än den pyttelilla temperaturhöjning som vindkraft kan motverka. Om all Sveriges energi från fossila bränslen omgående upphörde skulle det minska jordens temperatur med mindre än någon tusendels grad om 80 år [*]. De vindkraftverk som Holmen vill bygga kanske påverkar jordens temperatur med en miljondels grad, ovisst i vilken riktning.

Det Holmen bör göra är att gå samman med Svensk industri och bygga några moderna kärnkraftverk. Bränsle till kärnkraft finns redan nu i Oskarshamn så det räcker till Sveriges behov i 500 år. 

Med jordens nuvarande befolkning är kärnkraft den enda energikälla som långsiktigt, miljövänligt och hållbart kan ersätta fossila bränslen. Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Sveriges och Europas skogar. Så är det fortfarande och det borde ni på Holmen känna till.

[*]  Till år 2100 kommer jordens temperatur att öka med ca en grad enligt IPCC-AR5. Av det kan hälften bero på människans användning av fossila bränslen. Sveriges andel är en promille. 

Ämnen du kan följa