Kollektivtrafiken inte till för att nå klimatmålen

Jag läser insändaren från ”orolig farmor och farfar” och svaret från Östgötatrafiken och känner mig manad att respondera på några saker som det regionägda bolaget uttrycker, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

Insändare 26 april 2023 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Det behövs bussturer mellan Lundby och Norrköping" NT 22/4

Jag riktar inte mitt svar i första hand till Östgötatrafiken utan till Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland. Detta eftersom det måste till politiska beslut för att ändra den utveckling vi sett under ett antal år. 

 

Kollektivtrafik har gått ifrån att vara en samhällsservice som möjliggör för människor att ta sig till arbete och studier till att vara ett verktyg för att uppnå olika klimatmål. Jag stödjer inte den utvecklingen utan tror att framtiden ligger någonstans i landskapet mellan samhällsservice och klimatnytta. 

I samtal med företrädare för den politiska majoriteten i Region Östergötland har jag tyckt mig höra att man är beredd att se över målen för kollektivtrafiken. Det är genom politiska inriktningsbeslut som vi visar vägen för Östgötatrafiken att se delar av kollektivtrafiken som en samhällsservice.

Det är också genom att vi från politiken blir överens om att samplanera olika resor så som skolskjuts och linjelagd trafik som vi slipper uttalanden som att ”skolskjuts” är kommunernas ansvar”. Det uttalandet från Östgötatrafiken tar jag som en rejäl plump i protokollet när vi just nu samarbetar i ett antal projekt där elever och andra resenärer åker i samma fordon. 

 

Hållbart resande bygger på att vi fyller upp de fordon som kör längs olika turer och visst är det väl regionpolitikens vilja att vi ska ha ett samarbete som bygger på att vi gemensamt tar ansvar för detta? Annars kanske inte regionen ska vara med och planera någon form av gemensam transport i framtiden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa