Vilka är era politiska ambitioner Julie Tran?

I en insändare i NT den 28:e juli försöker Julie Tran förklara bakgrunden till nedläggningen av bland annat buss 432.

Det var inte bara sista bussen som lämnade Kvarsebo den 12 juni, med bussen åkte även den sista offentliga servicen, skriver Erik Tilleby.

Det var inte bara sista bussen som lämnade Kvarsebo den 12 juni, med bussen åkte även den sista offentliga servicen, skriver Erik Tilleby.

Foto: Läsarbild

Insändare2022-08-11 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vi vill skapa en attraktivare kollektivtrafik för alla" NT 28/7

Julie Tran har rätt i att antalet resande från bland annat Kvarsebo var lågt, men förklaringar till det finns. Bussen gick inte på tider som passade för elever på gymnasieskolor eller grundskolor i Norrköping och inte heller särskilt bra för den som arbetade inne i stan.

Ett alternativ till att besluta om nedläggning hade varit att göra även denna del av sträckan mer attraktiv. För oss som bor i Kvarsebo med omnejd är det inte just buss 432 med dåvarande tidtabell som är viktig. Det är att få en bra, effektiv förbindelse med Norrköping. Att gå eller cykla över en mil enkel väg till närmaste hållplats är inte rimligt. Detta drabbar gymnasieelever, men även de som väljer kommunala eller fristående skolor inne i Norrköping, plus jobbpendlare utan bil. Beslutet visar på total avsaknad av politiska ambitioner och kreativitet. Vilka andra alternativ utreddes? Och vad skulle det kosta att låta några turer om dagen gå vidare till Kvarsebo? Ni har utgått från att det antingen ska vara som det är tidigare, eller att linjen helt ska läggas ner. 

Er roll som politiker är ju inte bara att strikt titta på siffrorna, utan också att tänka nytt. Du får det att framstå som om det är en naturlag. Har en buss låg beläggning leder det automatiskt till nedläggning. Ett annat alternativ hade varit att förbättra tidtabell och resväg. 

Ni hade också kunnat besluta att ni faktiskt vill att hela Östergötland ska ha tillgång till en grundläggande kollektivtrafik. Nu har ni prioriterat att det ska gå över 30 bussar i vardera riktningen från Kolmårdens djurpark till Norrköping, samtidigt som ingen av dessa går till Kvarsebo. Pengarna hade kunnat användas annorlunda. Ni vill gärna framhålla att ni ökar turtätheten från Krokek, men det är något som vi och många med oss (exempelvis boende på Strandvägen), inte har någon möjlighet att ta del av. Nu öppnar kommunen även skolskjutsarna för andra resenärer, men tyvärr kommer det inte att hjälpa våra unga i någon större utsträckning; de hinner nämligen inte fram till sina lektioner på morgonen. 

Faktum kvarstår: Ni politiker har möjlighet att ha andra ambitioner, som även innebär service till oss som bor på landsbygden. Våra skattepengar går idag till kommunal och regional service som vi inte kan utnyttja. Det var inte bara sista bussen som lämnade Kvarsebo den 12 juni, med bussen åkte även den sista offentliga servicen.