Viktigt att lyfta och utveckla Dunderbacken

I en detaljplan prövas om det är möjligt att bygga på platsen, det är ingen byggorder.

Insändare 8 september 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vill de styrande skapa utanförskapsområde i Finspång" NT 4/9

Att fastighetsägaren efterfrågar en ny detaljplan indikerar en investeringsvilja.

Det skulle vara en riktigt dålig signal till investerare som vill investera för att utveckla Finspång om vi väljer att inte pröva möjligheten genom en ny detaljplan.

 

Vi vill att Finspång ska vara en attraktiv plats att bo på. Därför i behöver olika sorters bostäder eftersom det finns olika behov och önskemål. Fina lägenheter kan exempelvis vara en viktig aspekt för att äldre ska kunna flytta från villan och lämna plats åt en ny generation. 

Det låter väldigt fel att antyda att alla som flyttar till lägenhet är bidragsberoende. Den beskrivningen tror jag inte att flertalet av de 49 procent av svenskarna som bor i flerfamiljshus skulle hålla med om. (källa SCB).

 

Läget på Dunderbacken är riktigt bra med bra pendling och närhet till grönområde och badplats. Vi tror att det är bra om ägaren till Dunderbacklen vill investera och höja standarden på området, Det är bra för alla. Vi vill understryka att vi i planarbetet vill se till att det viktiga grönområdet bakom Dunderbacken inte exploateras eftersom det är viktigt för livskvalitén för de som bor i området.

Genom att blanda bebyggelse och bygga en del högre hyreshus kan vi få till en tätare ort med fler människor vilket ökar efterfrågan på service och affärer. Så, att utveckla Dunderbacken är inte att skapa ett nytt utanförskapsområde, utan snarare motsatsen. Skrämmer det er i SD?

 

Om vi ska skapa motsvarande mängd bostäder genom att rulla ut villamattor är risken att vi måste ta tätortsnära naturområden i anspråk, vilket riskerar att förstöra ett av de starkaste argumenten att bo i Finspång. Närheten till naturen

Angående att bygga vid Tegelbacken och att det inte skulle vara tillåtet enligt Översiktsplan så gäller det att hålla isär de juridiska betydelsen av en översiktsplan och en detaljplan. En översiktsplan drar upp de grova penseldragen och inriktningen för markanvändning i kommunen, men den är inte juridiskt bindande. Om man hitta en möjlighet man vill pröva, till exempel att förtäta där det inte specifikt pekats ut i översiktsplanen så kan man göra det. 

 

I det specifika fallet vid Tegelbacken har fastighetsägaren inkommit med förfrågan om att ändra detaljplanen och kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att starta planprocessen. Detta var ett beslut som samtliga partier, även Sverigedemokraterna biföll. Ibland verkar minnet hos SD var väldigt kort?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa