Vill de styrande skapa utanförskapsområde i Finspång?

Man kan lätt få intrycket att styrande partier i Finspång gör allt för att skapa ett alldeles eget utanförskapsområde i kommunen.

Debatt 4 september 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur ska man annars tolka det planförslag som beslutades på senaste kommunstyrelsen. Tolv nya åttavåningshus inklämda bland befintlig bebyggelse i bostadsområdet Dunderbacken.

 

Nuvarande detaljplan är från 60 och 70 talet, tolv fastigheter med cirka 24 lägenheter per fastighet med tillhörande garage, parkeringar och grönområden. Närliggande förskola, skola, radhus och villaområden tillkom för att se ut och påverka boendet på ett ändamålsenligt och hållbart sätt.

 

Kommunledningen har även en liknande förändring på gång men något mindre, med förslag att bygga två fastigheter med totalt 70 lägenheter bredvid Tegelbackens demensboende på Östermalmsvägen/Fräsarvägen. Något som gällande Översiktsplan ej tillåter.

 

SD anser att båda förslagen är direkt olämpliga och att påverkan blir alldeles för stor på området och dess omgivningar. Vi yrkade därför att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen för att snarast begära in en kultur och miljöutredningsyttrande från Länsstyrelsen.

Nu kan vi också på ett klart och tydligt sätt se hur visionen om 30 000 invånare i Finspång ska möjliggöras. Byggande av en stor mängd flerfamiljshus, utan någon som helst konsekvensanalys och en trolig fortsatt bidragsdriven inflyttning till kommunen.

 

Vi Sverigedemokrater anser att förtätning kan vara positiv för kommunen, men inte på detta sätt. Vi anser att tillväxten skall ske så den gynnar kommunens invånare och framtida generationer. Finspångs tätort bör behålla sin småstadskaraktär och vi är övertygade om att tillväxten bör ske framförallt genom ett ökat byggande av friliggande villor och radhusområden.


 
 
 
 
 
 
Finspång: Valet 2022

Den nya "regeringen" i Finspång presenterades • S dissade V och KD: "Står närmare Liberalerna"

Den nya "regeringen" i Finspång presenterades • S dissade V och KD: "Står närmare Liberalerna"

Dubbel besvikelse hos Vänsterpartiet • "Trist att få beskedet via tidningen" • Går tillbaka till jobb på Migrationsverket

Dubbel besvikelse hos Vänsterpartiet • "Trist att få beskedet via tidningen" • Går tillbaka till jobb på Migrationsverket
Visa fler
Ämnen du kan följa