Vi vill att fler elever undervisas av behöriga lärare

”Vårdnadshavare Klockaretorpsskolan” vill ha raka svar som ger samhällsmedborgare möjlighet att förstå hur vi prioriterar.

Sophia Jarl (M) och Ingrid Cassel (M) ger svar till signaturen "Vårdnadshavare Klockaretorpsskolan".

Sophia Jarl (M) och Ingrid Cassel (M) ger svar till signaturen "Vårdnadshavare Klockaretorpsskolan".

Foto: Pär Andersson; Elin Holmer

Insändare2023-07-06 22:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Jag söker svar för att förstå hur ni tänker" NT 3/7

Varför får inte berörda elever och vårdnadshavare denna information direkt från kommunen? Vi tar inte ansvar för media men vi tar ansvar för att den information som skickas till föräldrar utgår från fakta. Det finns idag ingen information om att behöriga lärare kommer vara övertaliga. Idag är cirka 70 procent av lärarna i kommunala skolor behöriga och en del av att förtäta enheter handlar om att säkerställa att fler elever undervisas av en behörig lärare. 

Vi kommer genomföra ett extra skolval där varje familj kan ange vilken skola man helst vill gå i. En urvalsprincip är närhet till sökt skola vilket gör att det finns möjligheter att elever från Klockaretorpet kommer få en plats på samma nya skola. 

-Hur kan ni säkerställa att alla barn får möta behöriga lärare och på vilket sätt anser ni att ni är en attraktiv arbetsgivare när varken lärares eller elevers åsikter har tagits tillvara på?

Vi fyller nu upp fler klasser till det antal elever som är normen och som våra lokaler är byggda för. Därmed är det sannolikt att behovet av obehörig personal minskar – det vill säga att en större andel av eleverna i kommunala skolor möter en behörig lärare. 

Vi förstår att personal och elever vill vara delaktiga men det ska också vara möjligt att ha en rimlig förväntan på vem som fattar vilka beslut. Skolnedläggningar är sällan populära och det är politiken som ska ta ansvar för dessa beslut. Vi tror inte att någon vårdnadshavare, elev eller personal skulle föreslå att just deras skola vore bra att lägga ner. Delaktighet kommer vara en viktig del framåt och det finns tid för detta eftersom beslutet inte verkställs förrän höstterminen 2024.

-Hur kan detta vara för elevernas bästa?

Vi står fast vid att det är för barnens bästa att vi prioriterar pengar till behörig personal framför att bekosta för stor lokalkapacitet. 

-Vilka barnkonsekvensanalyser har ni genomfört och vad är resultatet?

Ett övergripande barnperspektiv är framtaget i samband med beslutet och barnkonsekvensanalys kommer vara en del av arbetet fram till genomförande. 

-Hur är denna process förenlig med barnkonventionen som är en del av svensk lagstiftning?

Beslutet överklagades men förvaltningsrätten valde att gå på nämndens uppfattning att beslutet är lagligt.

-Vilka konsekvensanalyser på samhällsnivå är genomförda och vad är resultatet?

Vi har utgått ifrån att det absolut viktigaste för barn och unga är att få en god utbildning. Den framgångsfaktor som forskning stödjer är att elever undervisas av behöriga lärare. Vi har valt att använda våra gemensamma skattemedel för behörig personal istället lokaler. Det är bra för individen och samhället – även om det innebär en förändring för ett antal familjer. 

-Hur ska detta arbete fortsätta när ni väljer att stänga skolor som är tryggheten för de barn som annars riskerar att hamna i utanförskap?

Alla kommunala skolor ska vara bra skolor och vi utgår ifrån att även en ny skola kan bli en trygg plats.

-Hur tänker ni arbeta framöver för att fortsätta den positiva utvecklingen i Klockaretorpet?

En trygg stadsdel handlar främst om att polisen upprätthåller lag och ordning och att föräldrar är förebilder för sina barn genom att antingen arbeta eller studera för att få ett arbete. Det är inget som påverkas av att en av tre skolor i området stängs. 

-Vad har ni för plan med skolans lokaler?

Klockartorpets skola var sedan tidigare utdömd och skulle rivas. Det beslutet kommer fullföljas efter vårterminen 2024.