Jag söker svar för att förstå hur ni tänker

Det som skulle vara ett härligt sommarlov för barnen kantas nu av stress och oro inför kommande skolstängning.

Någonstans fanns ett litet hopp hos eleverna om att få gå tillsammans med sina kompisar, men på en ny skola, skriver insändarskribenten.

Någonstans fanns ett litet hopp hos eleverna om att få gå tillsammans med sina kompisar, men på en ny skola, skriver insändarskribenten.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2023-07-02 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Lärare och fack reagerar - på politikernas skolbeslut" NT 28/6

Efter några turbulenta veckor med information om att Klockaretorpsskolan ska stängas nås vi återigen av viktig information via Norrköpings Tidningar. Den här gången om att klasserna ska splittras och att lärarna blir övertaliga.

-Varför får inte berörda elever och vårdnadshavare denna information direkt från kommunen?

-Hur kan ni säkerställa att alla barn får möta behöriga lärare och på vilket sätt anser ni att ni är en attraktiv arbetsgivare när varken lärares eller elevers åsikter har tagits tillvara på?

Någonstans fanns ett litet hopp hos eleverna om att få gå tillsammans med sina kompisar, men på en ny skola. Detta lilla hopp släcktes med gårdagens information. Inte nog med att elevernas trygghet, skolan, rycks undan för dem, nu ska även tryggheten med kompisar och lärare försvinna.

-Hur kan detta vara för elevernas bästa?

-Vilka barnkonsekvensanalyser har ni genomfört och vad är resultatet?

-Hur är denna process förenlig med barnkonventionen som är en del av svensk lagstiftning?

-Vilka konsekvensanalyser på samhällsnivå är genomförda och vad är resultatet?

Som vårdnadshavare och samhällsmedborgare förstår vi inte hur ni tänker när ni stänger skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Vi nås ständigt av information om att trygghetsarbete och brottsförebyggande arbete börjar i skolan.

-Hur ska detta arbete fortsätta när ni väljer att stänga skolor som är tryggheten för de barn som annars riskerar att hamna i utanförskap?

Klockaretorpet var nyligen med på listan av särskilt utsatta områden, tack vare hårt arbete från skola och föreningsliv är nu denna stämpel borta.

-Hur tänker ni arbeta framöver för att fortsätta den positiva utvecklingen i Klockaretorpet?

-Vad har ni för plan med skolans lokaler?

Vi håller med om att skolans lokaler är slitna men som vårdnadshavare låter vi hellre eleverna gå i en sliten skola som kännetecknas av trygghet, gemenskap och goda studieresultat. Det är oroliga elever med många obesvarade frågor som nu gått på sommarlov. Även som vårdnadshavare och samhällsmedborgare är frågorna många och obesvarade. Era beslut är ett hån mot kommunens elever och lärare. Det ni nu genomför förstör en trygg skolgång och framtid för våra barn!

Jarl & Cassel, vi ser fram mot era raka tydliga svar på alla frågor så barn, vårdnadshavare och samhällsmedborgare kan få möjligheten att förstå hur ni tänker.