Vi ska naturligtvis hålla oss inom lagens ramar

Välfärdsbrott såsom bidragsfusk gör med rätta många väldigt upprörda. Bidragsfusk är ett svek mot samhället och övriga medborgare och det undergräver förtroendet för rättsstaten.

Den största vinsten är trots allt att vi utvecklat arbetet som motverkar att det sker felaktiga utbetalningar från första början, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD), Roger Eklund-Åkesson (M). Arkivbild.

Den största vinsten är trots allt att vi utvecklat arbetet som motverkar att det sker felaktiga utbetalningar från första början, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD), Roger Eklund-Åkesson (M). Arkivbild.

Foto: Micke Pihlblad

Insändare2023-06-10 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Skandal att inte fler kommuner anmält bidragsfusk" NT 2/6

Vi behöver göra allt vi kan för att förhindra att det sker. Skribenten ställer många frågor och vi tänker svara på de som rör försörjningsstöd i Norrköpings kommun.

I Norrköping har vi ett framgångsrikt arbete för att motverka fel och fusk med försörjningsstöd. Vi har under senare år följt upp fler misstänkt felaktiga utbetalningar, kvävt återbetalning i fler fall än tidigare och polisanmält fler misstänkta brott än förut. Exempelvis polisanmälde vi under perioden 2020-2022 121 ärenden.

Vi har också blivit bra på att upptäcka fler olika sätt att tillskansa sig felaktiga utbetalningar och arbetet med att upptäcka exempelvis ett felaktigt uppgett civilstånd, ej redovisade tillgångar, att man ej stått till arbetsmarknadens förfogande är vid sidan av rent manipulerade handlingar sådant som vi idag upptäcker, polisanmäler och kräver tillbaka.

Den största vinsten är trots allt att vi utvecklat arbetet som motverkar att det sker felaktiga utbetalningar från första början. Antalet polisanmälningar var betydligt lägre under 2022 än de två första åren med det nya arbetssättet. Det visar att våra utredare som jobbar med felaktiga utbetalningar (så kallade FUT-utredare) har lyckats väl i sitt arbete. Både de ärenden som de själva jobbar med men också i uppdraget att utbilda sina handläggarkollegor i arbetet med att vara observant på tecken i ansökningar som kan tyda på fel eller fusk.

Vid ett fåtal av tillfällena har försörjningskontoret tagit hjälp av de i kommunen centralt placerade resurserna för välfärdsbrottsutredning. Det arbetssättet som då använts har JO starkt kritiserat. Vi tar till oss av kritiken och redan när JO meddelade att frågan skulle granskas slutade vi att anlita den tjänsten. Vi ska naturligtvis hålla oss inom lagens ramar i vårt arbete.

Vi kommer fortsätta arbetet med att säkerställa att utbetalningar av försörjningsstöd sker på rätta grunder och på allt möjligt sätt göra vad vi kan för att motverka bidragsfusk. Det är vårt ansvar gentemot alla de skattebetalare som bidrar till att finansiera den välfärd som täcker upp för människor i behov av ekonomiskt stöd.