Skandal att inte fler kommuner anmält bidragsfusk

Justitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot dåvarande kommunstyrelsens sätt att granska Norrköpingsbor som sökt ekonomiskt bistånd.

Insändare 2 juni 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Kommunens övervakning av Norrköpingsbor får hård kritik" NT 31/5
Av Sveriges 290 kommuner har 60 procent, det vill säga 175 kommuner inte gjort en enda anmälan om bidragsbrott visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Är det Brottsförebyggande rådet eller kommunerna som ljuger? För är det sant är det skandal. 

Västerås kommun har anmält flest - 1000 bidragsbrott. Botkyrka 17 stycken! Hur många Norrköpings kommun anmält vet jag inte. Men att döma av JO:s kritik kan det inte vara många.

Kostnaden för bidragsbrotten uppgår till troligen lågt räknat 20 miljarder kronor årligen. Pengar som inte minst går till att understödja och utveckla kriminaliteten i vårt land och de oerhörda kostnader den för med sig.

Hur kommer det sig att Botkyrka endast har 17 anmälda brott? Hur kommer det sig att 175 kommuner inte anmält något? Nedskärningar i vårt samhälles omvårdnader har ökat kraftigt och varje gång frågar man oss skattebetalare är du villig att betala mer i skatt för att undvika dessa nedskärningar?

Nio av tio säger ja för att man manipulativt bara hör ordet omvårdnad. Ingen tycks längre fråga sig hur våra skattemedel används och till vad. Jag säger nej. 

Inför tjänstemannaansvaret omgående som Olof Palmes regering tog bort 1976 och då hette ämbetsmannaansvar. Kontrollera om alla bidragsutbetalningar är berättigade och lagenliga. Kontrollera alla utbetalningar till entreprenör som utför av staten och kommunerna gjorda beställningar är berättigade. Och sist men inte minst börja som vi helt vanliga medborgare måste göra spara och prioritera. 

Slutligen: Behöver vi i Sverige 340 myndigheter med lika många generaldirektörer och 241 000 årsanställda och ändå fungerar inte kontrollen av bidragsfusket med de konsekvenser det får?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa