Var ärlig mot väljarna om beslutet om busstrafiken

När jag läser Sophia Jarls kritik mot att lägga kommunala medel på att bedriva busstrafik som regionen tillsammans med Östgötatrafiken valt att dra ner på kan jag tycka att hon har rätt sak.

Insändare 16 augusti 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Kommunen skattemedel ska inte betala regionens bussar" NT 9/8

Östgötatrafiken har enligt min uppfattning verkligen ignorerat Norrköping i den här frågan! .

Jag undrar dock varför Sophia Jarl inte tar upp den dåliga representationen av Norrköpingspolitiker i Östgötatrafikens styrelse? Varför protesterade inte Simon Johansson som förutom att vara moderat dessutom är oppositionsråd i Norrköping när detta beslut togs fram? och varför stödde moderaterna i regionen beslutet? 

Moderaterna har låtit väldigt mycket efter att beslutet togs när de märkte att de gick att fånga upp arga potentiella väljare. Men jag tycker Sophia Jarl ska vara ärlig mot väljarna och tala om att ni moderater precis som alla andra partier har varit delaktiga i att detta beslut fattades! 

PK
 

Svar direkt

Jag inser att du vill göra ett angrepp på mitt förtroende i frågan om kollektivtrafik på landsbygden men jag är kommunpolitiker.

Det innebär att jag fattar beslut i de ärenden som står på den kommunala agendan. Varje gång kommunstyrelsen har fått tycka till om regionens planer på att utarma delar av landsbygden på trafik har jag och den moderata kommungruppen varit tydliga: vi står inte bakom att man lägger ner linjer på det sätt som nu genomförs. 

Tyvärr, och jag beklagar verkligen detta, så tog det lång tid innan vi fick med oss en majoritet av andra kommunpolitiker i våra protester och det är fortfarande så att en majoritet i regionen står bakom en strategi där några områden får fler bussar på bekostnad av att andra skattebetalare blir helt utan. Det finns nu också en öppen diskussion där jag hört åtminstone KD och V i kommunen (tillsammans med oss) uttrycka att vi undrar om det är ett regionalt bolag som är det bästa för att styra Norrköpings kollektivtrafik.

 

Jag har också noterat att det finns moderata regionpolitiker som ger uttryck för att vissa beslut inte blev särskilt bra. Det är en bra utgångspunkt för att fatta nya beslut för att stoppa avvecklingen. 

 

Jag har givetvis stor respekt för att det kan upplevas som att jag undanhåller fakta om hur moderaterna agerat. Det gör jag inte: det här är en konflikt mellan kommunens- och regionens företrädare. Även inom mitt parti. Norrköpings kommunmoderater är tydliga med att det är nödvändigt att en majoritet av regionens förtroendevalda breddar sin syn på kollektivtrafiken och börjar prioritera bussar i hela kommunen – även på landsbygden.

 

Sophia Jarl (M) oppositionsråd Norrköpings kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Kollektivtrafikförändringar

Insändare: Vi följer resandet på alla linjer i länet över tid

Vi följer resandet på alla linjer i länet över tid

Insändare: Svärtingebo frågar på nytt: "Vilken statistik bygger Östgötatrafikens beslut om neddragningar på?"

Svärtingebo frågar på nytt: "Vilken statistik bygger Östgötatrafikens beslut om neddragningar på?"

Insändare: Regionen verkar tycka det är viktigare att festa på lördagen än att ta sig till skolan på måndagen

Regionen verkar tycka det är viktigare att festa på lördagen än att ta sig till skolan på måndagen

Insändare: Vilken statistik ligger till grund för indragna linjer

Vilken statistik ligger till grund för indragna linjer

Insändare: Barn på landsbygden kan inte välja skola

Barn på landsbygden kan inte välja skola
Visa fler
Läs mer!

Insändare: En komplex korsning vid Odalgatan

En komplex korsning vid Odalgatan

Debatt: Hoppas det blir bättre i Norrköping nu

Hoppas det blir bättre i Norrköping nu

Insändare: Vilken statistik ligger till grund för indragna linjer

Vilken statistik ligger till grund för indragna linjer

Insändare: Snål rabatt på lågtrafikbiljetten

Snål rabatt på lågtrafikbiljetten

De föreslås få sina namn på de nya spårvagnarna: "Har gjort bra saker för Norrköping" • Hur många känner du igen?

De föreslås få sina namn på de nya spårvagnarna: "Har gjort bra saker för Norrköping" • Hur många känner du igen?
Visa fler