Kommunen skattemedel ska inte betala regionens bussar

Markus Åkerman, centerpartistisk ordförande i tekniska nämnden, har ett tydligt budskap i frågan om den nedmonterade kollektivtrafiken på landsbygden i Norrköping: det hjälper inte medborgarna som drabbas att som han skriver ”gråta över spilld mjölk”.

Debatt 9 augusti 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vi öppnar upp för allmänna resenärer på skolskjutsar" NT 4/8

Det står ju givetvis Åkerman fritt att skriva så men ponera hur ett sådant bemötande blir mer generellt. När medborgare protesterar mot politiska beslut så väljer makten att vifta bort vardagsproblemen. Så vill inte jag agera. Kollektivtrafiken är en viktig fråga för många medborgare och jag tycker att det som har framkommit efter sommarens långa mediala diskussioner visar att kollektivtrafik på landsbygden och i ytterområden är en samhällsservice värd att stå upp för och prioritera. 

 

Jag kan inte tolka Åkermans egen ”information” till medborgarna, genom debattartikeln den 4 augusti, (om hur vi moderater i kommunen agerat i tillexempel tekniska nämnden) som nått annat än ett försök att skriva ned våra förtroendevaldas  engagemang i frågan. Men jag har ingen anledning att dölja att vi sa nej till att kommunen ska finansiera Skärblackalinje 482. 

 

Vi sa nej till det för att vi anser det är fel att kommunala pengar betalar fortsatt linjelagd kollektivtrafik – det är regionens ansvar. Med Åkermans lösning får kommunens skattebetalare betala regionens busslinje utan någon som helst möjlighet att råda över exempelvis en relevant tidtabell. Vad jag har förstått så kommer linjen exempelvis trafikera sträckan så tidigt på morgonen att tilltänkta resenärer undrar vilka gymnasieskolor som börjar så tidigt? 

 

Utöver just den problematiken nämner givetvis inte Åkerman omständigheterna kring beslutet. Åkerman hade själv, som ordförande i nämnden, inte tagit fram några underlag där vi kunde se villkoren för avtalet med regionen. Avtalet fanns heller inte skriftligt utan Åkerman hänvisade till ett handslag han gjort med regionens företrädare. På sådana lösa grunder spenderar inte vi skattebetalarnas pengar. 

 

Sen avslutningsvis; hade Åkerman tagit sig tid att läsa mina tidigare inlägg ordentligt så hade han inte behövt försöka korrigera mig. Jag har aldrig påstått att moderaterna i kommunen ställt sig bakom alla lösningar för att upprätthålla den kollektivtrafik som regionen valt att nedmontera. Åkerman borde givetvis kunna särskilja på de linjer som kommunen nu ska ersätta med kommunal skolskjuts och linje 482 som fortfarande är linjetrafik. Jag tycker att det är positivt om debatten kan vara saklig och rätt fortsättningsvis.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Kollektivtrafikförändringar

Insändare: Vi följer resandet på alla linjer i länet över tid

Vi följer resandet på alla linjer i länet över tid

Insändare: Svärtingebo frågar på nytt: "Vilken statistik bygger Östgötatrafikens beslut om neddragningar på?"

Svärtingebo frågar på nytt: "Vilken statistik bygger Östgötatrafikens beslut om neddragningar på?"

Insändare: Regionen verkar tycka det är viktigare att festa på lördagen än att ta sig till skolan på måndagen

Regionen verkar tycka det är viktigare att festa på lördagen än att ta sig till skolan på måndagen

Insändare: Vilken statistik ligger till grund för indragna linjer

Vilken statistik ligger till grund för indragna linjer

Insändare: Barn på landsbygden kan inte välja skola

Barn på landsbygden kan inte välja skola
Visa fler
Läs mer!

Debatt: Vi öppnar upp för allmänna resenärer på skolskjutsar

Vi öppnar upp för allmänna resenärer på skolskjutsar

Debatt: Vi får betala kollektivtrafiken två gånger

Vi får betala kollektivtrafiken två gånger

Debatt: Låt oss bygga en klimatsmart industristad

Låt oss bygga en klimatsmart industristad