Vi öppnar upp för allmänna resenärer på skolskjutsar

Det är ingen idé att gråta över spilld mjölk utan man får laga efter läge, menar Tekniska nämndens ordförande Markus Åkerman (C) om de indragna busslinjerna i kommunen.

Det vi däremot är helt överens om är att landsbygdens kollektivtrafik på vissa håll är bekymmersam, framförallt för gymnasie- och friskoleelever, skriver Markus Åkerman i en replik till Sophia Jarl.

Det vi däremot är helt överens om är att landsbygdens kollektivtrafik på vissa håll är bekymmersam, framförallt för gymnasie- och friskoleelever, skriver Markus Åkerman i en replik till Sophia Jarl.

Foto: Louise Åsenheim

Debatt2022-08-04 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

”Vi får betala kollektivtrafiken två gånger” NT 31/7

Det stämmer som Sophia Jarl (moderat oppositionsråd red:s anm) att vi från kommunalt håll i våra remissvar till regionen var kritiska till nedläggningen av flera busslinjer. Men när beslut ändå blir tagna som går emot den egna förhoppningen har man två val. Antingen kan man gråta över spilld mjölk eller så kan man agera efter rådande läge. 

Det viktigaste för mig, som kommit in i arbetet i sista stund (jag tillträdde 26e April 2022), har varit att snabbt finna konkreta lösningar under rådande situation.

Vi har sedan jag tillträtt initierat tre projekt:

1)Vi öppnar upp för allmänna resenärer på skolskjutsar mellan Kvarsebo och Krokek.

2) Vi öppnar upp för allmänna resenärer på skolskjutsar längs den nedlagda linje 441 på Vikbolandet.

3) Vi medfinansierar en busslinje som regionen sätter in, anpassad för framför allt gymnasieelever, mellan Vånga och Norrköping.

Sophia Jarlsäger att Moderaterna stod bakom de projekt som vi initierat, det stämmer bara delvis. Moderaterna har ställt sig bakom öppnandet av skolskjutsar, men inte av medfinansiering av linjen mellan Vånga och Norrköping. Kostnaden för kommunen är under en projekttid förhållandevis låga och ryms inom befintlig budget, för mig är det märkligt att Moderaterna ställer sig emot sådant initiativ. Bilden som Sophia Jarl försöker skapa av sitt parti stämmer inte överens med hur man har agerat i praktiken.

Det vi däremot är helt överens om är att landsbygdens kollektivtrafik på vissa håll är bekymmersam, framförallt för gymnasie- och friskoleelever. För att råda bot på den situationen krävs att vi kastar mindre paj på varandra och i stället fördjupar vårt samarbete med Region Östergötland för att hitta lösningar tillsammans.