Vi planerar för så liten påverkan som möjligt

Kardonbanan är en godsjärnväg som förbinder Södra stambanan med hamnen på Händelö.

 I samband med att vi vet mer om hur och när vi ska utföra arbetet kommer vi också informera de som berörs av avstängningarna av Kardonbanans spår, svarar Trafikverket.

I samband med att vi vet mer om hur och när vi ska utföra arbetet kommer vi också informera de som berörs av avstängningarna av Kardonbanans spår, svarar Trafikverket.

Foto: Thomas Möller

Insändare2023-07-03 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vet företagen att Kardonbanan måste stängas när Ostlänken byggs?" NT 22/6

När vi bygger Ostlänken kommer det påverka Kardonbanan. Ostlänken kommer byggas under Kardonbanans två spår vid Bådstorp där Södra stambanan korsar riksväg E4. Där kommer vi bygga två nya broar för Kardonbanans spår, som idag går på bank. Just nu planerar vi för hur vi kan hitta lämpliga sätt att utföra det här arbetet på, så att det får så liten påverkan som möjligt på trafiken på Kardonbanan. I samband med att vi vet mer om hur och när vi ska utföra arbetet kommer vi också informera de som berörs av avstängningarna av Kardonbanans spår.