Kardonbanan måste stängas när Ostlänken byggs

Om tre år är det tänkt att Ostlänkens 8 kilometer långa tunnel genom Kolmårdenhöjderna ska börja byggas.

Hur ska logistiken för alla företag som nu nyttjar nybyggda Kardonbanan på Malmölandet och Händelö fungera om banan ska stängas av i tre år? Det undrar insändarskribenten.

Hur ska logistiken för alla företag som nu nyttjar nybyggda Kardonbanan på Malmölandet och Händelö fungera om banan ska stängas av i tre år? Det undrar insändarskribenten.

Foto: Thomas Möller

Insändare2023-06-20 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dagarna har Länsstyrelsen fått en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning för delen Stavsjö – Loddby från Trafikverket. Länsstyrelsen har i princip sagt ja och den uppdaterade järnvägsplanen kommer att finnas tillgänglig för alla att tycka till om mellan 9 juni och 7 juli.

Så här står det i miljökonsekvensbeskrivningen (sidan 26) angående korsningen mellan Kardonbanan och Ostlänken, där Kardonbanan ska gå på broar över:

”Vid Kardonbanan och Bådstorp går Ostlänken i en lång skärning. De permanenta slänterna fylls med bergkross med en slutlig lutning på 1:2. Markanspråket begränsas med hjälp av täckdiken och vid passage av broar med hjälp av stödmurar. Vid anläggande av Ostlänken under Kardonbanan behöver Kardonbanans spår stängas av och järnvägsanläggningen demonteras. Utöver arbetsområden och upplagsytor så finns det ett arbetsområde ungefär 30 meter utanför vardera sida av släntkrön genom skärningen, utom för en del av skärningen där det finns skyddsvärda träd. Detta arbetsområde ger möjlighet att komma fram med byggtrafik och att arbeta ovanför kanten till skärningen, för åtkomst till Kardonbanan samt de nya broarna som ska byggas. Denna del av byggnationen tar cirka 3 år att genomföra. Spår kan anslutas till bangården vid Kardonbanan och därifrån kan massor köras vidare spårbundet via befintligt järnvägsnät till andra ställen på Ostlänken och även till andra platser som järnvägsnätet når.”

Hur ska logistiken för alla företag som nu nyttjar nybyggda Kardonbanan på Malmölandet och Händelö fungera om banan ska stängas av i tre år? Har Trafikverket talat om detta för de olika företagen?