Det är bara vägföreningen som kan stänga bron

Jag diskuterar gärna hur resurser fördelas mellan olika delar av kommunen men en sådan diskussion tjänar på om vi har en gemensam bild av förutsättningarna.

Insändare 18 februari 2023 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Räknas vi i Skärblacka som likvärdiga medborgare?" NT 15/2

Vägföreningar finns i alla möjliga delar av vår kommun – både i centrala delen och i ytterområden. Jag tror inte jag behöver gå närmare in på varför vissa fastigheter ingår i en vägförening medan andra redan från början köper en fastighet där kommunen är ansvarig för drift och underhåll av exempelvis vägar. Det finns fördelar för en kommun att ha rådighet över vägar och lekparker och det är därför det nu finns ett projekt inom Norrköpings kommun som syftar till att arbeta fram ett erbjudande till övertagande för viss infrastruktur. 


När det gäller den aktuella situationen i Skärblacka så tror jag att insändarskribenten är medveten om att vägföreningen, där Norrköpings kommun och Billerud också har andelar, är ansvarig för bron. Det innebär att det bara är vägföreningens styrelse som kan fatta beslut om att stänga av den utdömda bron. Som andelsägare har Norrköpings kommun haft kontakt med vägföreningen och Billerud för att säkerställa att vägföreningens styrelse vidtar åtgärder. Men det åligger samtidigt alla andelsägare, att agera utifrån att trafikverket dömt ut bron. Bron borde varit stängd sedan länge då risken är överhängande att någon kan skadas. Och jag upprepar återigen; bron ska inte användas. 


Utöver bron är insändarskribenten upprörd över hur Norrköpings kommun agerat när det gäller Trafikverkets avstängning på grund av järnvägsarbete i Skärblacka. Men Norrköpings kommun har inte mandat att, som enskild andelsägare, föra den dialogen. Det är styrelsen, som huvudman och firmatecknare, för vägföreningen som ska ha och har haft kontakt med Trafikverket. 

Avslutningsvis – jag leder en majoritet som lyfter fram att hela Norrköpings kommun ska ha goda förutsättningar. Norrköpings kommun är en helhet där alla delar behövs men av respekt för alla invånare måste vi upprätthålla ordning och reda. Hur skulle det bli om en kommun, om företag eller föreningar började agera skarpt på andras egendom? Det tror jag inte skulle gynna Norrköpings utveckling i längden.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa