Bedömningen: Fortsatt möjligt åka pulka

En dålig idé att bygga en stadsdelspark vid Kopparkullen, tycker en insändarskribent. Här svarar projektledaren på inlägget.

Vad gäller placeringen av lekredskap och fruktträd i närheten av pulkabacken har bedömningen gjorts att de inte kommer stå i vägen för pulkaåkande barn, skriver projektledaren.

Vad gäller placeringen av lekredskap och fruktträd i närheten av pulkabacken har bedömningen gjorts att de inte kommer stå i vägen för pulkaåkande barn, skriver projektledaren.

Foto: Privat

Insändare2024-04-09 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Man måste inte gräva på varje gräsplätt i Norrköping" NT 5/4

Tack för dina frågor om Kopparkullen i Navestad. Vi besvarar dem nedan.

Innan entreprenören påbörjat arbetet i parken har utskick lagts i brevlådor och brevinkast hos boende i området närmast parken. Vi beklagar att inte du fått informationen. 

Vad gäller placeringen av lekredskap och fruktträd i närheten av pulkabacken har bedömningen gjorts att de inte kommer stå i vägen för pulkaåkande barn. 

Just nu ser vi över möjliga lösningsalternativ för att tydliggöra passagen in i parken, över Spelmansgatan.

Vi har målsättningen att varje invånare i Norrköping ska ha en stadsdelspark inom 500 meter från hemmet. Våra stadsdelsparker ska vara stora, innehålla ett varierat utbud av lek och aktiviteter som passar för alla åldrar och fungera som en mötesplats och utflyktsmål för boende i stadsdelen där parken ligger samt för de omkringliggande stadsdelarna.

I Navestad saknades en stadsdelspark och då Kopparkullen och dess omkringliggande ytor finns centralt i stadsdelen samt att det är enkelt att ta sig till parken med gång, cykel och kollektivtrafik såg vi det som en lämplig plats att utveckla vår stadsdelspark på. Pulkabacken, de stora gräsytorna, växtligheten och närheten till Vrinneviskogen ser vi som stora mervärden i parken och de har varit viktiga att bevara i så stor utsträckning det är möjligt. 

Planen är att lekredskap, linbana, fruktträd och utegym monteras i sommar, samt att konstverk placeras ut i parken i höst.