Orealistiska förslag löser inga problem

Vänsterpartisterna Malin Östh och Ulf Martin skriver i en insändare att Söderköpings kommun bör skrota semesterschemat, väl medvetna om att det är omöjligt att göra det nu av rent praktiska skäl.

Vänstern verkar föredra att våra äldre möts av enbart vikarier vissa dagar framför att det alltid finns någon av den ordinarie personalen på plats, skriver Boel Holgersson (C) ordförande i socialnämnden i Söderköping. Genrebild.

Vänstern verkar föredra att våra äldre möts av enbart vikarier vissa dagar framför att det alltid finns någon av den ordinarie personalen på plats, skriver Boel Holgersson (C) ordförande i socialnämnden i Söderköping. Genrebild.

Foto: JESSICA GOW / SCANPIX

Insändare2022-03-31 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Skrota befintligt system för sommarschema" NT 29/3

De väljer dessutom konsekvent att framställa det som att äldreomsorgen är till för medarbetarnas bästa. Har de aldrig funderat på vad som är bäst för de äldre och sjuka som behöver omsorgen?

Vänstern verkar föredra att våra äldre möts av enbart vikarier vissa dagar framför att det alltid finns någon av den ordinarie personalen på plats. De verkar föredra att kasta om hela sommarplaneringen nu när många medarbetare redan börjat planera sin semester framför att låta medarbetare och chefer utvärdera de senaste årens semesterscheman hösten 2022 och därefter ta beslut om framtiden. De verkar föredra att se kommunens omsorgsverksamhet ur ett snävt medarbetarperspektiv i stället för att se det ur våra äldre och sjuka kommuninvånares perspektiv. 

Jag vill tvärtom! Jag vill vara säker på att vi kan upprätthålla en god kvalitet i omsorgen året om, även på sommaren när alla ordinarie medarbetare ska ha sin semester. Jag vill ha en god framförhållning i schemaplaneringen och att försöket med tre semesterperioder slutförs år tre för att sedan utvärderas. Jag vill att det alltid ska vara de äldre och sjuka som står i centrum och deras behov som styr verksamheten. Då får vi en fin äldreomsorg som också är lockande att arbeta i.