Norrköping behöver inte några Facebook-broilers

Hej SSU:are! Jag är föddes här och har bott här i 75 år, nästan hela tiden med socialdemokratiskt styre.

Så här är det många Norrköpingsbor som minns båtresorna som gick förr i tiden till Esterön.

Så här är det många Norrköpingsbor som minns båtresorna som gick förr i tiden till Esterön.

Foto: NT-Bild

Insändare2023-01-23 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vi unga vill ha mer än Borgerlig samverkans bullshit" NT 20/1

I början av denna period bestod ledningen i partiet av folk med erfarenhet av arbetslivet och som visste vad vanligt folk ville ha.

Vi hade Folkets park med dansbanor och djurpark,Himmelstalund med bad i Motala ström, Esterön med bad och kollo och Strömsholmen med roddklubb och kafe samt mängder av andra friluftsaktiviteter.

Staden omgavs då av mycket fin åkermark. Norrköpings textil och mekaniska industrier var omfattande. I takt med att utbildningsnivån ökade så monterades detta ned och man satsade i stället på att göra Norrköping till ett logistikcentrum. Följden blev att nästan all åkermark i stadens närhet bebyggdes med stora lager-lador och att ett lämmeltåg av lastbilar kör fram och tillbaka till nackdel för miljön.

Vår flygplats håller också på att försvinna och man har också kommit överens om att det räcker med parkeringplatser för 0,7 bilar per lägenhet. Ett önsketänkande som kommer att straffa sig i längden.

Vi har även fått hit Campus som ger möjlighet till högre utbildning vilket är positivt. Men utan flyg och med begränsat bilinnehav minskar stadens attraktionskraft.

Om ni inom SSU tycker att staden blivit roligare nu och är rädda för att de borgliga skall förstöra detta tycker jag att ni kan ge dem lite längre tid än några månader. Ert parti har ju haft möjligheten mycket längre än så.

Vad Norrköping behöver är politiker med verklighetsförankring inte högutbildade Facebook broilers.