Moderaterna: Alla måste bidra efter förmåga

Vi anser att sjukförsäkringen är en del av ett skyddsnät som ska finnas. Dock är det just en försäkring som omfattas av politiskt beslutade villkor, skriver Sophia Jarl och Ingrid Cassel i sitt svar om Moderaternas syn på sjukförsäkringen.

När fler människor bidrar, så mycket som möjligt, till den egna försörjningen kan vi behålla en bra försäkring för de som behöver stöd under en längre tid, skriver de båda moderaterna Sophia Jarl och  Ingrid Cassel.

När fler människor bidrar, så mycket som möjligt, till den egna försörjningen kan vi behålla en bra försäkring för de som behöver stöd under en längre tid, skriver de båda moderaterna Sophia Jarl och Ingrid Cassel.

Foto: Susanna Beskow Norgren( Katarina Hydén

Insändare2021-04-09 15:58
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Kommunals krav på en mänsklig sjukförsäkring" NT 9/4

Den skattefinansierade välfärden kan upprätthållas om, och enbart om, alla bidrar efter sin egen förmåga. Det är varje individs skyldighet att göra vad den kan för att försörja sig. När sjukdom drabbar en individ ska det finnas bra vård för att underlätta återgång till arbete. 

Vi är oroade över vårdköer som även innan pandemin, var oacceptabelt långa och som gör att rehabilitering tar alltför lång tid. Vid långvarig sjukskrivning är det svårare att komma tillbaka till arbetslivet vilket leder till lidande hos den enskilde och höga kostnader för samhället. Just därför står vi bakom att det måste finnas tidsgränser inom försäkringen att förhålla sig till. 

I första hand ska den sjukskrivne ges möjlighet till rehabilitering för att kunna återgå till det arbete som den sjukskrivne hade innan sjukdomen men en del, i en mer långvarig rehabiliteringsprocess, är att pröva andra vägar tillbaka till arbete. Diskussionen om “hitte-på-jobb” handlar främst om hur långt Försäkringskassan går i sin tolkning av lagstiftningen. 

Vi vill se förbättrat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att möjliggöra ett karriärbyte som en del av individens skyldighet inom socialförsäkringen. När fler människor bidrar, så mycket som möjligt, till den egna försörjningen kan vi behålla en bra försäkring för de som behöver stöd under en längre tid. Det är den moderata arbetslinjen inom sjukförsäkringen.