Mammon eller biologisk mångfald?

Anders Drottja (KD) skräder inte orden då han kritiserar företrädare från Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.

Det krävs fler argument än igenvuxna betesmarker som hot mot den biologiska mångfalden, anser signaturen Krille, Åby.

Det krävs fler argument än igenvuxna betesmarker som hot mot den biologiska mångfalden, anser signaturen Krille, Åby.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2022-06-09 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Naturskyddsföreningen ägnar sig åt skrämselpropaganda" NT 2/6

Företrädarna har redovisat hur framför allt partier som SD, M, KD och C agerat i väsentliga miljöfrågor, NT 27/5.

Det uppskattar inte Anders Drottja utan anklagar Svensk Naturskyddsföreningen för att vara Miljöpartiets och Vänsterpartiets förlängda arm.

I stället för att kritisera fakta borde han ställt frågan om vad de kritiserade partierna egentligen gjort för positivt för miljön. 

Då skulle han finna - knappast något alls.

Vilka partier försvarar till exempel rovdrift i skogen med kalhyggen och monokulturer, storskaliga djurfabriker, ensidig odling med konstgödning och kemikaliebesprutning?

Det enda problem som Anders Drottja tycks uppleva är igenväxning av betesmarker som hotar biologisk mångfald. Allt skylls på dålig lönsamhet i djurhållning och på tok för högt rovdjurstryck.

 Anders Drottja borde skaffa fler och starkare argument innan han kritiserar miljörörelsen.

 Och vad är viktigast - mammon eller biologisk mångfald?