Lösningen är inte att privatisera gynekologin

Jag har stor respekt för de kvinnor som upplever obehag när de ska söka hjälp för gynekologiska besvär hos sin vanliga läkare på vårdcentralen om de samtidigt upplever att de inte får gehör för sina besvär, skriver Lena Micko (S), regionråd i opposition.
Jag har stor respekt för de kvinnor som upplever obehag när de ska söka hjälp för gynekologiska besvär hos sin vanliga läkare på vårdcentralen om de samtidigt upplever att de inte får gehör för sina besvär, skriver Lena Micko (S), regionråd i opposition.

Jag vill gärna svara dig, Birgitta Eriksson, och försöka förklara hur vi Socialdemokrater vill stärka och utveckla kvinnosjukvården i Östergötland.

Insändare 6 mars 2023 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Gynekologi går inte att förenkla" NT 1/3

Vi tänker oss verkligen inte att all gynekologi ska bedrivas vid vårdcentralerna. Tvärtom. Vårdcentralerna är så gott som alltid den första instans man vänder sig till i alla lägen som inte är direkt akuta. Från sin vårdcentral får man sedan en remiss till specialistvård när det behövs. Det gäller såväl de hjärtpatienter du nämner, som patienter med gynekologiska besvär. 

Det är inget konstigt och så fungerar det i hela landet. Jag håller inte med dig i uppfattningen att vårdcentralerna bara klarar enklare åkommor. Medarbetarna på våra vårdcentraler är både erfarna och skickliga inom sina respektive yrken just tack vare att de får ta emot en bredd av patienter. 

 

Du har rätt i att kvinnoklinikerna har köer idag och att östgötska kvinnor inte upplever att de får den vård de behöver och ska ha. Vi har fått ta del av enkäter där kvinnor beskriver att de upplever kunskapen om gynekologi på sin vårdcentral som låg. 

Jag har stor respekt för de kvinnor som upplever obehag när de ska söka hjälp för gynekologiska besvär hos sin vanliga läkare på vårdcentralen om de samtidigt upplever att de inte får gehör för sina besvär. Så kan vi inte ha det. Sammantaget så är det här problem som man behöver ta tag i, inte sopa under mattan. 

Lösningen för oss socialdemokrater är inte att privatisera. Vi vill i stället se till att stärka våra kvinnokliniker på ett sätt som gör att de kan ta emot fler patienter. Vi vill samtidigt se till att höja kompetensen ute på de vårdcentraler som har ett behov av det. 

 

Nu är det inte vi som har makten i Region Östergötland. Den styrande majoriteten, M, KD, L och SD har beslutat att inför så kallat vårdval, privatisera, gynekologin i Östergötland. Det är ett beslut som riskerar försämra för kvinnorna i stället för att förbättra. Beslutet togs utan att göra en konsekvensbeskrivning. Det innebär att vi idag inte vet hur beslutet kommer påverka vare sig regionens egen kvinnosjukvård eller om det ens kommer ge de östgötska kvinnorna mer vård överhuvudtaget. Vi får helt enkelt vänta och se.

 

Vi har redan nu fått signaler från verksamheterna att kvinnosjukvården kan splittras. I slutänden är det alltid Region Östergötlands ansvar att bedriva sjukvård, om marknaden inte längre ser en möjlighet att tjäna pengar. För det måste vi våga tala om. De privata inslag som finns i sjukvården finns där för att de vill tjäna pengar samtidigt som de bedriver sjukvård – inte av omtanke om de östgötska kvinnorna. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa