Lägg ned flygplatsen - finns andra på nära håll

Kommunalrådet Reidar Svedahl (L) tycker att flygplatsen skall vara kvar i Norrköping.

Insändare 12 maj 2022 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Ja till flygplats - nej till vindkraftverk" NT 12/5

Reidar Svedahl ser inte konsekvensen av att ha en flygplats belägen i och nära ett större samhälle.

Trafikflyget kommer in eller går upp över Leonardsberg och flyger över centrala Norrköping. Vi har inflygningar som oftast sker över Dagsberg och Ljunga som inte är störande på samma sätt men....

Vad jag /vi erfarit är också att sportflyget på Kungsängen är mycket störande för omgivningen på helgerna. Vi har bott på Solbergagatan sedan 1976.

Nej! För att få god vind, så är Kolmården en alldeles utmärkt plats att placera vindkraftverken på. Där är högsta höjden över havet med 

starka vindar.

När det gäller påverkan på fastighetspriserna, ja då är det ju så att järnvägen betalade rejält för fastigheterna vid inlösen i Kolmården för Ostlänkens räkning. Det betalades mycket bättre än för den finaste jordbruksmarken på Malmölandet på andra sidan Bråviken.

Nej, flygplatser finns i Linköping och Nyköping, alltså inom räckhåll.

Mitt förslag är att också åka över till Jylland i Danmark, där kan man kalla det för vindpark.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa