Kommunen måste göra sitt jobb när det gäller vindkraft


När Holmen inte klarar att svara upp mot de här grundläggande kraven är det ett fullt legitimt och önskvärt beslut att ansökan aldrig får ta upp Länsstyrelsens tid utan att deras resurser kan läggas på andra områden, skriver Thomas Westerberg. Arkivbild.
När Holmen inte klarar att svara upp mot de här grundläggande kraven är det ett fullt legitimt och önskvärt beslut att ansökan aldrig får ta upp Länsstyrelsens tid utan att deras resurser kan läggas på andra områden, skriver Thomas Westerberg. Arkivbild.

Olle Vikmång flankerad av Christian Widlund och Robert Nordman verkar tro att en miljöprövning av vindkraft hos Länsstyrelsen tar hänsyn till alla aspekter av en vindkraftsetablering.

Insändare 31 oktober 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

”Självklart bejaka Holmens planer på vindkraft” NT 27/10


Därför menar de behöver kommunen inte göra mer än konstatera att det står Holmen på ansökan för att släppa igenom den till miljöprövning. 


Kommunen har i själva verket en viktig roll i tillståndsprocessen genom att granska ansökan mot kommunens översiktsplan och som garant för att kommuninvånare inte drabbas negativt. Att skjuta över det ansvaret på Länsstyrelsen är att inte göra sitt jobb.


Tillägget till Norrköpings kommuns översiktsplan som behandlar vindkraft består totalt av nästan hundra sidor. Förutom kartorna med gröna områden innehåller den även bland annat säkerhetskrav. Dessa säkerhetskrav uppfylls inte i Holmens ansökan vilket är ett tillräckligt skäl för att säga nej till ansökan. 


Vad gäller ersättning till närboende så har en rapport som kommit från KTH visat på det självklara sambandet mellan närhet till vindindustri och fallande fastighetspriser. Det är rimligt att en kommun värnar så pass om sina invånare och verksamheter att kommunen ställer krav på en vindkraftsexploatör att redovisa hur de tänker kompensera företag och fastighetsägare som drabbas av etableringen.


När Holmen inte klarar att svara upp mot de här grundläggande kraven är det ett fullt legitimt och önskvärt beslut att ansökan aldrig får ta upp Länsstyrelsens tid utan att deras resurser kan läggas på andra områden.
Olle Vikmång ansåg sig tidigare vara jävig då hans anhöriga berördes i det tilltänkta området för vindkraft och ville då inte ta ställning till Holmens vindindustri. Den delen av området sade dock Försvarsmakten nej till i ett tidigare skede. 
Så nu går det bra att ta ställning och vända kappan efter vinden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa